De sonderingswerkzaamheden in de Bloemendaler polder te Weesp gaan gewoon door. T&A en BAM Infra zijn coronaproof aan de slag!


Naast het veldwerk (1,5 m afstand!) en enkele die-hards die nog elke dag naar kantoor komen wordt er ook bij T&A druk gewerkt vanuit woonkamers, in beslag genomen kinderkamers en op zonnige momenten zelfs de tuin.

T&A heeft net een gemeentebreed Vooronderzoek naar Conventionele Explosieven (CE) voor de gemeente Sliedrecht afgerond. Tijdens een gemeentebreed Vooronderzoek CE wordt het gehele beheergebied van een gemeente onderzocht of het verdacht is op explosieven. Hoewel het geen grote gemeente is, is de oorlog zeker niet stilletjes aan Sliedrecht voorbij gegaan. In de meidagen van 1940 werden de eerste (Duitse) bommen afgeworpen. Er volgden diverse aanvallen met bommen en raketten op schepen in de haven, het spoor en de Rijksweg. Delen hiervan zijn dan ook de gebieden waar nog een risico bestaat op achtergebleven explosieven of blindgangers.

In deze bijzondere, onzekere tijden blijven we doen wat mogelijk is. Uiteraard volgen we hierbij de richtlijnen van de Rijksoverheid zodat een ongecontroleerde verspreiding van het Corona virus voorkomen wordt.

T&A heeft een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in een natuurgebied. Aanleiding voor het bodemonderzoek was het vaststellen van de mogelijkheden tot stikstofcompensatie, benodigd vanwege de aanleg van nieuwe infrastructuur elders in Nederland. De stikstofcompensatie betreft extra natuurontwikkeling.      

T&A Survey staat op 19 maart  is voor de vierde keer op de bedrijvenmarkt van de STOWA Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Motto van de kennisdag is "Een goede dijk eist kwaliteit". Sturen op aantoonbare, goed onderbouwde kwaliteit wordt in het dijkbeheer steeds belangrijker. De Zorgplicht speelt hierin een belangrijke rol. Kwaliteit betekent in de eerste plaats een goed resultaat: de dijk is op orde. Dijkonderzoek speelt daarin een onmisbare rol. T&A laat bezoekers kennis maken met de verschillende technieken voor dijkonderzoek met drones en vanaf het maaiveld.

T&A Survey Drone Services heeft op een voormalige stortplaats methaangas metingen uitgevoerd. Hiervoor hebben wij een multirotor drone uitgerust met een methaanlaser ingezet. De methaanlaser meet de concentratie methaangas in de lucht en kan zo gaslekken detecteren.


T&A Survey en partner BAM Infra hebben in opdracht van De Vries Werkendam een explosievenonderzoek uitgevoerd met magnetometer sonderingen. Doel van het onderzoek was het detecteren van mogelijk aanwezige Conventionele Explosieven op diverse oeverlocaties waar een damwand geplaatste moet worden.
Bekijk de video!

Archeologen van T&A en ADC hebben in de afgelopen weken een archeologisch onderzoek uitgevoerd in een gebied waar werkzaamheden aan spoor en infrastructuur gepland staan. Tijdens het archeologisch proefsleuven onderzoek zijn een aantal interessante vondsten gedaan. Naast vuursteen en fragmenten aardewerk zijn ook zogenaamde boomkuilen aangetroffen. Deze boomresten kunnen ons meer vertellen over het landschap op deze locatie zoals het er minstens meer dan 5000 jaar geleden uit heeft gezien.

Op 4, 5 en 6 febuari staan wij samen met onze partner Van Heteren op de Infra Relatiedagen te Hardenberg. Kom langs in hal 1, stand 101 voor alle informatie over onze (water)bodemonderzoeken!

Januari 2020 begon voor T&A met een frisse duik: de bepaling van de slibdikte in een zandwinlocatie waar de diepte op sommige delen meer dan 30 meter bedroeg. Hiervoor is de subbottom profiler ingezet, een akoestische onderzoekstechniek die de waterbodem in kaart brengt. De waterbodem kan zo tot vele tientallen meters diepte in kaart worden gebracht en obstakels in de waterbodem kunnen worden opgespoord.  

In dit onderzoeksgebied zijn grondverzet werkzaamheden gepland in verband met de aanleg van infrastructuur. Uit een eerder uitgevoerd vooronderzoek Conventionele Explosieven (CE) bleek dat het gebied verdacht was op explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Op woensdag 8 januari hebben de eerste 9 cursisten van 2020 met succes het examen Basiskennis OCE afgelegd bij T&A OCE Opleidingen. Gefeliciteerd!


Met volle kracht vooruit in 2020! De eerste week van januari begon met het inmeten van de slibdikte van een zandwinput met de subbottom profiler.