Tijd voor een nieuwe stap in je carrière? Ben je nu ervaren uitvoerder of projectleider in de Grond-, Weg- en Waterbouw? Wil je je blikveld verbreden naar specialistische onderzoeksgebieden, zoals archeologisch, explosieven, geofysisch en milieukundig bodemonderzoek (met drones) en ondergrondse duurzame energie?  Dan is er nu een mogelijkheid!  

Er wordt hard gewerkt aan de afronding van het privaat Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO. De publicatie wordt in de loop van januari 2021 verwacht. Naar aanleiding van de berichtgeving in november hebben al meer dan 10 bedrijven, waaronder T&A Survey, zich gemeld voor de voorinschrijving.


Op 14 december 2020 heeft het bestuur van de Stichting VOMES de algemene overeenkomst en verwerkersovereenkomst met het Ministerie van SZW ondertekend. Dit betekent dat ook formeel nu alle formaliteiten zijn geregeld op grond waarvan Stichting VOMES per 1 januari 2021 personen kan registreren in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen en haar rol in het registratiestelsel kan vervullen. 

Voor het vooronderzoek explosieven reizen de historisch onderzoekers van T&A het hele land door om archieven te doorzoeken op aanwijzingen voor de mogelijke aanwezigheid van explosieven op projectlocaties. Vorige week waren we voor archiefonderzoek in het Nederlands Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) te Amsterdam, één van de archieven die wij regelmatig raadplegen om het risico op het aantreffen van explosieven tijdens een project in kaart te brengen.

Bron: PZC.nl

CADZAND - Is het een vliegtuigbom of gewoon een autoband? Duikers zoeken naar niet gesprongen explosieven in het Uitwateringskanaal en de Passageule vanaf Cadzand tot vlak bij Waterlandkerkje.

Net buiten Cadzand-Bad vaart een bootje door het Uitwateringskanaal. Het stopt bij een paal die hoog boven het water uitsteekt en even later laat een duiker zich in het koude water glijden. Hij verdwijnt onder de oppervlakte, op zoek naar een niet gesprongen explosief dat daar mogelijk ligt. 

Specialisten in bodemonderzoek van T&A Survey onderzoeken of er niet-ontplofte explosieven liggen in het Uitwateringskanaal en de Passageule tussen Cadzand en Waterlandkerkje. Waterschap Schedestromen gaat de watergang over een lengte van achttien kilometer uitbaggeren en dat moet veilig gebeuren.Per 1 januari 2021 treedt het wettelijk verplichte Certificatieschema inzake de opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO) in werking. In tegenstelling tot het huidige WSCS-OCE zal dit nieuwe wettelijke opsporingsschema geen eisen meer bevatten aangaande het (historisch) vooronderzoek.

Op 13 november 2020 heeft de Staatssecretaris van SZW het Registratieschema voor het Register veilig werken met explosieve stoffen en het Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten gepubliceerd in de Staatscourant.T&A en Van Heteren zijn in opdracht van de Gemeente Nijmegen bezig met een grootschalig explosievenonderzoek in het Goffertpark. Op woensdag 11 november heeft de EOD hier een Panzerfaust en Engelse ontsteker 207/208 vernietigd.

Vanaf 2 november kunt u via www.vomes.nl/registratie/ik-wil-mij-registreren/ een verzoek om registratie in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen indienen. De registratieplicht  wordt van kracht op 1 januari 2021.

Liggen er nog Niet Gesprongen Explosieven (NGE, red.) zoals kogels of granaten onder de boulevard Paulus Loot in Zandvoort? De gemeente Zandvoort gaat de boulevard herinrichten en er is een risico dat bij het graven nog materiaal uit de Tweede Wereldoorlog wordt gevonden. Daarom gaat T&A de bodem scannen op mogelijke explosieven.

Het was (weer) het verhaal van de dag in Sleen: liggen de granaten onder de grond of niet? Vandaag was het zover en werd er gegraven. Bodemonderzoek en graafwerkzaamheden hebben echter niets opgeleverd, tot teleurstelling van de omstanders.

Het Goffertpark ligt behoorlijk overhoop want de gemeente Nijmegen laat een flink deel van het park afgraven op zoek naar achtergebleven munitie. Tegelijkertijd wordt archeologisch onderzoek gedaan. Er is een kleine kans dat er overblijfselen uit de Romeinse tijd liggen. Tot januari blijven behalve de archeologen de bedrijven Van Heteren, T&A Survey en Bombs Away actief in het Goffertpark.

Liggen er verborgen granaten in Sleen of niet? Het is de vraag die het dorp al wekenlang in zijn greep houdt sinds een hoogbejaarde inwoner met het verhaal op de proppen kwam. Hij zou de bommen lang geleden hebben verstopt in de grond. Vandaag werd een voorzichtig begin gemaakt met het onderzoek. Matthijs Vogel, explosievendeskundige van T&A Survey, geeft uitleg.


Het onderzoek naar tientallen granaten die begraven zouden liggen in Sleen is vandaag begonnen met een schouw. Jan Heeling (95), die onlangs voor het eerst sinds tachtig jaar vertelde over de explosieven, informeert expert Matthijs Vogel over zijn actie in 1940.De bodem van het Goffertpark wordt in opdracht van de gemeente Nijmegen tussen september 2020 en februari 2021 onderzocht op explosieven. T&A Survey/Van Heteren voert momenteel een detectie- en opsporingsonderzoek uit naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (WOII) in de ondergrond van het evenemententerrein, waar in 2018 tijdens de voorbereidingen voor een optreden van Guns N’Roses een Britse granaat  is aangetroffen.

Tijdens opsporingswerkzaamheden in IJmuiden heeft T&A scherven van een Tallboy aangetroffen. Tallboys waren Britse vliegtuigbommen die werden ingezet op U-boot bunkers. Met een lengte van 6,4  meter en een gewicht van 5.400 kg was de Tallboy de grootse in zijn soort. Hij kon dan ook alleen maar door een speciaal aangepaste Avro Lancaster bommenwerper worden ingezet.

Tijdens een opsporingsonderzoek in de gemeente Oss heeft T&A veel explosieven aangetroffen. Rede voor het onderzoek waren geplande dijkverbeteringen langs de watergangen in het gebied. Uit eerder uitgevoerd historisch vooronderzoek was al gebleken dat het gebied verdacht was op explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.  Bij het uitvoeren van het explosieven vooronderzoek komen onze historici vaak bijzondere luchtfoto’s tegen. Deze foto is gemaakt op 21 februari 1945 boven Varsseveld. Deze bommenwerpers vliegen pal naar het oosten, naar verwachting voor aanvallen op doelen in Duitsland. 

Stichting VOMES heeft nader overleg gevoerd met het Ministerie van SZW over de invoering van de registratieplicht voor personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen en personen die arbeid verrichten met explosieve stoffen. De uitkomst van dit overleg tussen het Ministerie van SZW en Stichting VOMES is dat de registratieplicht per 1 januari 2021 in werking zal treden en dus niet op 1 oktober 2020.  T&A heeft de belangrijkste veranderingen voor je op een rijtje gezet.

De gemeente Nijmegen gaat de bodem van het Goffertpark controleren op onder meer oude munitie en archeologische vondsten. Dat gebeurt nu, omdat er door het coronavirus minder activiteiten in het park zijn. Een mooie klus voor T&A en van Heteren!
De berging van het wrak van een Short Stirling, die op de bodem van het Markermeer ligt, is op 31 augustus 2020 gestart. De Britse bommenwerper stortte neer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Defensie voert de berging uit met hulp van een gespecialiseerd aannemingsbedrijf. T&A Survey heeft in 2019 voor de Gemeente Almere een detectie- en afbakeningsonderzoek uitgevoerd naar de vermoedelijke wrakstukken van deze gecrashte bommenwerper. 

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft T&A een uitdagend explosievenonderzoek uitgevoerd in de Nieuwe Maas bij Vijfsluizerhaven. Voor de realisatie van een vuilopvanginstallatie moesten drie palen worden geplaatst in een gebied dat, op basis van een uitgevoerd historisch vooronderzoek explosieven, verdacht was op de aanwezigheid van afwerpmunitie uit de Tweede Wereldoorlog.T&A is momenteel bezig met een explosievenonderzoek in een watergang in Zeeland. Onze duikers hebben al veel grote explosieven aangetroffen, waaronder 60lbs raketkoppen, 7,2 inch brisantgranaten en 5,5 inch brisantgranaten, Panzerfausten, tellerminen en concentraties gedumpte gevechtsveldmunitie. Gedurende het duikonderzoek is, naast explosieven, ook een ongekende hoeveelheid aan tijdens de oorlog en naoorlogs gedumpt materiaal zoals potten en pannen aangetroffen.Bij de duikwerkzaamheden eind mei in Venlo hebben de duikers van T&A een stenen kanonskogel aangetroffen. Op de locatie van de werkzaamheden langs de Maas stond fort St. Michiel. De kogel, die uit de tijd van vóór het fort stamt, is inmiddels overgedragen aan Maarten Dolmans, Beleidsadviseur Erfgoed van de gemeente Venlo, die bezig is met het inrichten van een tentoonstelling over de vestigingsgeschiedenis van de stad.  

Jeroen Niels, specialist historisch vooronderzoek explosieven bij T&A survey en battlefield gids, vertelt in de aflevering van 31 mei van deze podcast over V1 lanceerinstallaties bij Huis Oolde. Hij neemt de luisteraars mee in de wondere wereld van explosievenopsporing. In de podcast Bezet & Bevrijd, kastelen en buitenplaatsen 1940-45 van de Nederlandse Kastelenstichting worden in het kader van de Dag van het Kasteel (die vanwege het Coronavirus dit jaar niet fysiek plaats kon vinden) onbelichte verhalen over kastelen en buitenplaatsen en de Tweede Wereldoorlog verteld

Als gevolg van de lock-down waren de afgelopen maanden alle plaatselijke- en regionale archieven gesloten. Nu in Nederland weer steeds meer publieke instellingen worden heropend, betekent dit dat onze vooronderzoekers deze archieven ook weer kunnen bezoeken. Met een vooronderzoek explosieven stelt T&A vast of er in het onderzoeksgebied sprake is van een verhoogd risico op de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven  uit de Tweede Wereldoorlog,

T&A heeft net een Gemeentebreed Vooronderzoek Explosieven (CE) voor de gemeente Zwijndrecht afgerond, waarbij het gehele beheergebied van de gemeente is onderzocht of het verdacht is op explosieven. Er is veel gebeurd in Zwijndrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat kwam voornamelijk door de spoor-en verkeersbrug tussen Zwijndrecht en Dordrecht, die voor de Duisters een belangrijke doorgang was richting Rotterdam en Den Haag. Vanaf het beging van de oorlog in mei 1940 is dan ook flink om deze brug gevochten.  

T&A is momenteel bezig met een mooi explosieven duikproject in Zeeland. De eerste explosieven, zoals deze 7.2 inch verschoten brisantgranaat, zijn al aangetroffen. Explosieven opsporing gaat, met gepaste maatregelen, gewoon door. Veilig werken we aan een veiligere omgeving en tevreden opdrachtgevers!

T&A Survey staat op 9 september voor de vierde keer op de bedrijvenmarkt van de STOWA Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Motto van de kennisdag is "Een goede dijk eist kwaliteit". Sturen op aantoonbare, goed onderbouwde kwaliteit wordt in het dijkbeheer steeds belangrijker. De Zorgplicht speelt hierin een belangrijke rol. Kwaliteit betekent in de eerste plaats een goed resultaat: de dijk is op orde. Dijkonderzoek speelt daarin een onmisbare rol. T&A laat bezoekers kennis maken met de verschillende technieken voor dijkonderzoek met drones en vanaf het maaiveld.

T&A is momenteel bezig met detectiewerkzaamheden in explosievenverdacht gebied in Limburg. Voor de aanleg van stadsverwarming moeten hier nieuwe kabels en leidingen aangelegd worden. 

De archeologie van de Tweede Wereldoorlog (WOII) maakt de laatste jaren een steeds groter deel uit van de onderzoeksagenda van gemeenten, veelal in combinatie met explosievenonderzoek.

Als de Archeologische Verwachtingskaart van uw gemeente te weinig informatie over WOII bevat, kan het zinvol zijn om de Verwachtingskaart aan te vullen met een specifieke WOII laag. T&A biedt gemeenten hiervoor 3 opties.

De sonderingswerkzaamheden in de Bloemendaler polder te Weesp gaan gewoon door. T&A en BAM Infra zijn coronaproof aan de slag!Naast het veldwerk (1,5 m afstand!) en enkele die-hards die nog elke dag naar kantoor komen wordt er ook bij T&A druk gewerkt vanuit woonkamers, in beslag genomen kinderkamers en op zonnige momenten zelfs de tuin.

T&A heeft net een gemeentebreed Vooronderzoek naar Conventionele Explosieven (CE) voor de gemeente Sliedrecht afgerond. Tijdens een gemeentebreed Vooronderzoek CE wordt het gehele beheergebied van een gemeente onderzocht of het verdacht is op explosieven. Hoewel het geen grote gemeente is, is de oorlog zeker niet stilletjes aan Sliedrecht voorbij gegaan. In de meidagen van 1940 werden de eerste (Duitse) bommen afgeworpen. Er volgden diverse aanvallen met bommen en raketten op schepen in de haven, het spoor en de Rijksweg. Delen hiervan zijn dan ook de gebieden waar nog een risico bestaat op achtergebleven explosieven of blindgangers.

In deze bijzondere, onzekere tijden blijven we doen wat mogelijk is. Uiteraard volgen we hierbij de richtlijnen van de Rijksoverheid zodat een ongecontroleerde verspreiding van het Corona virus voorkomen wordt.

T&A heeft een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in een natuurgebied. Aanleiding voor het bodemonderzoek was het vaststellen van de mogelijkheden tot stikstofcompensatie, benodigd vanwege de aanleg van nieuwe infrastructuur elders in Nederland. De stikstofcompensatie betreft extra natuurontwikkeling.      

T&A Survey Drone Services heeft op een voormalige stortplaats methaangas metingen uitgevoerd. Hiervoor hebben wij een multirotor drone uitgerust met een methaanlaser ingezet. De methaanlaser meet de concentratie methaangas in de lucht en kan zo gaslekken detecteren.T&A Survey en partner BAM Infra hebben in opdracht van De Vries Werkendam een explosievenonderzoek uitgevoerd met magnetometer sonderingen. Doel van het onderzoek was het detecteren van mogelijk aanwezige Conventionele Explosieven op diverse oeverlocaties waar een damwand geplaatste moet worden.
Bekijk de video!

Archeologen van T&A en ADC hebben in de afgelopen weken een archeologisch onderzoek uitgevoerd in een gebied waar werkzaamheden aan spoor en infrastructuur gepland staan. Tijdens het archeologisch proefsleuven onderzoek zijn een aantal interessante vondsten gedaan. Naast vuursteen en fragmenten aardewerk zijn ook zogenaamde boomkuilen aangetroffen. Deze boomresten kunnen ons meer vertellen over het landschap op deze locatie zoals het er minstens meer dan 5000 jaar geleden uit heeft gezien.

Op 4, 5 en 6 febuari staan wij samen met onze partner Van Heteren op de Infra Relatiedagen te Hardenberg. Kom langs in hal 1, stand 101 voor alle informatie over onze (water)bodemonderzoeken!

Januari 2020 begon voor T&A met een frisse duik: de bepaling van de slibdikte in een zandwinlocatie waar de diepte op sommige delen meer dan 30 meter bedroeg. Hiervoor is de subbottom profiler ingezet, een akoestische onderzoekstechniek die de waterbodem in kaart brengt. De waterbodem kan zo tot vele tientallen meters diepte in kaart worden gebracht en obstakels in de waterbodem kunnen worden opgespoord.  

In dit onderzoeksgebied zijn grondverzet werkzaamheden gepland in verband met de aanleg van infrastructuur. Uit een eerder uitgevoerd vooronderzoek Conventionele Explosieven (CE) bleek dat het gebied verdacht was op explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Op woensdag 8 januari hebben de eerste 9 cursisten van 2020 met succes het examen Basiskennis OCE afgelegd bij T&A OCE Opleidingen. Gefeliciteerd!Met volle kracht vooruit in 2020! De eerste week van januari begon met het inmeten van de slibdikte van een zandwinput met de subbottom profiler.