Drone diensten

T&A Survey gebruikt unmanned aircraft systems  (UAS) ofwel drones om data over de omgeving te verzamelen, verwerken en interpreteren. Door onze kennis en ervaring in het gebruik van geofysische onderzoekstechnieken te combineren met de nieuwste technologie op het gebied van drones, biedt T&A een groot scala aan specialistische drone diensten aan:

Inspectie & monitoring

Onze drones kunnen ingezet worden voor het inspecteren van installaties en objecten die op andere manieren niet of moeilijk te bereiken zijn, zoals bijvoorbeeld windmolenparken (on- en offshore), gebouwen, kunstwerken (bruggen, viaducten) schoorstenen, hoogspanningsmasten en -leidingen.

Lees meer

Archeologisch drone onderzoek

Drones zorgen steeds vaker voor nieuwe inzichten tijdens archeologische opgravingen. Met name bij archeologische onderzoeken en ontgravingen over grote gebieden met veel ondergrondse artefacten, zoals oude fundamenten, kunnen drones een grote kwaliteit- en tijdwinst opleveren. Hierdoor kunnen de opgravingen meer gericht worden uitgevoerd.

Lees meer

Dijkonderzoek met drones

Deformaties en zwakke plekken in de dijk kunnen met behulp van geofysisch onderzoek op een snelle en efficiënte manier opgespoord worden. Dit kan vanaf het maaiveld maar ook vanuit de lucht met behulp van een drone.

Lees meer

Geodata van oever- en kustgebieden

Door drone onderzoek en waterbodemonderzoek te combineren kan T&A 3D digitale hoogte- en terreinmodellen en orthofoto mozaïeken maken van onderzoeksgebieden boven én onder de waterspiegel.

Lees meer

Opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten met drones

Drones lenen zich bij uitstek voor de detectie van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) of explosieven in grote en moeilijk toegankelijke gebieden. Drone explosievendetectie wordt uitgevoerd met een drone magnetometer systeem*. Een laser sensor zorgt ervoor dat de drone tijdens de vlucht op een constante hoogte boven het maaiveld blijft om nauwkeurige metingen met een hoge resolutie mogelijk te maken.

Lees meer

Vegetatie en flora & fauna onderzoek met drones

Drones zijn een belangrijke innovatie voor vegetatieonderzoek in de landbouw en flora en fauna onderzoek voor bijvoorbeeld tellingen van bepaalde diersoorten in natuurgebieden.

Lees meer

Milieukundige drone inspecties

Met behulp van drones kan het milieu worden gemonitord op erosie, landdegradatie en de aantasting door invasieve gewassen. Vervuiling en milieurampen kunnen worden gemonitord zodat er een passend plan van aanpak kan worden opgesteld en uitgevoerd.

Lees meer

Bekijk onze projecten hier