Werk je graag buiten? Heb je interesse in de Tweede Wereldoorlog en affiniteit met meetapparatuur en techniek? Dan ben jij onze nieuwe specialist (geofysisch) veldonderzoek/assistent deskundige explosievenonderzoek!               

Voor een opdrachtgever heeft T&A een gecombineerd kabels en leidingen en topografisch onderzoek uitgevoerd. De locatie betrof een fabrieksterrein waarvan de ondergrond nooit goed in kaart was gebracht. Voor het onderzoek naar ondergrondse objecten (kabels en leidingen, putten, ondergronds holten en ruimtes) hebben we gebruik gemaakt van de grondradar techniek. Het topografisch onderzoek is met behulp van drones uitgevoerd. 

Op 8 november heeft de EOD een landmijn tot ontploffing gebracht, die door de duikers van T&A tijdens een waterbodemonderzoek in opdracht van Qumey B.V.  bij een spoorbrug is gevonden.

Zondag 25 september jl. heb ik de marathon van Berlijn gelopen. Samen met ruim 45.000 enthousiaste lopers van over de hele wereld liepen we langs de volgepakte straten van de Duitse hoofdstad. Voor mijzelf was het de eerste marathon, dus ik was super gemotiveerd om de finish te halen. En dat is gelukt! Onderweg genoot ik van de prachtige sfeer van de duizenden fans langs de route. Na ruim 4 uur bereikte ik de eindstreep bij de Brandenburger Tor.   


Jarenlang is met man en macht gewerkt aan de Zeesluis IJmuiden, de grootste ter wereld. T&A heeft in de beginfase van het project een explosievenonderzoek van de waterbodem uitgevoerd. Hierdoor konden de bouwwerkzaamheden veilig verlopen. Op 10 oktober zijn T&A en van Heteren gestart met het begeleiden van een archeologisch onderzoek in op explosieven verdacht gebied. Op de eerste dag was het meteen raak! Op een locatie waar na het uitvoeren van een detectieonderzoek verstoringen in de bodem te zien waren, werden hulzen, granaatrekken, deksels van granaatcontainer en veiligheidsdoppen van schokbuizen aangetroffen. De hulzen (Britse 25-ponders uit 1938-1944) zijn schoongemaakt om zeker te stellen dat ze waren afgeschoten.   

Om de geplande onderhoudswerkzaamheden aan een spoorbrug veilig te laten plaatsvinden, is T&A bezig met een onderzoek naar mogelijk aanwezige Ontplofbare Oorlogsresten in de waterbodem.

Onlangs werd tijdens een reguliere onderzoek naar explosieven een verdacht object gevonden in de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Maurice van Gennip, die beroepsduiker is bij T&A Survey, dook naar de bodem van de Ringvaart om te bepalen wat het object precies was en concludeerde: “50 kilogram Duits”. 

T&A is momenteel bezig met een onderzoek om aardpenlocaties vrij te geven in explosieven verdacht gebied. Het leidingwerk in dit gebied moet voorzien worden van nieuwe steraardingen om aan de juiste normering te voldoen. 

De behoefte aan onafhankelijkheid op het gebied van energie is door de huidige crisis groter dan ooit. Om dit doel te bereiken moeten we natuurlijk kijken naar nieuwe, duurzamere energiebronnen zoals wind, zon en aardwarmte. Maar om dit probleem snel op te lossen, loont het ook om met een frisse blik naar onze traditionele energiebronnen en hun nog ongebruikte mogelijkheden te kijken. Door oude datasets van de Nederlandse offshore opnieuw te bewerken met state-of-the-art technologie, kan T&A Survey op zeer korte termijn rapporten leveren waarmee het offshore olie- en gaspotentieel in kaart gebracht wordt. 

Op dinsdag 23 augustus heeft T&A enkele medewerkers van de gemeente Amsterdam in een “crashcourse”  op de hoogte gebracht over alles wat komt kijken bij een explosievenonderzoek en de nieuwe richtlijnen daaromheen. De deelnemers hadden slechts een beperkte voorkennis over het onderwerp.  

Een vliegtuigbom die op 22 juni is gevonden door T&A Survey tijdens een explosievenonderzoek voor het bouwrijp maken van percelen in Koudenhoek-Noord is dinsdagochtend tot ontploffing gebracht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het projectiel uit de Tweede Wereldoorlog gecontroleerd opgeblazen.

T&A Survey heeft een opdrachtgever in Zuid-Holland ondersteund door het vaststellen van de ligging van, elkaar op sommige plekken kruisende, gas-, water- en hoogspanningsleidingen. Aangezien de locatie daarnaast ook nog verontreinigd was, wilde de opdrachtgever de horizontale en verticale ligging van de aanwezige kabels leidingen zo exact mogelijk bepalen, om zo de graafwerkzaamheden te kunnen minimaliseren. 

Geothermie kan een enorme bijdrage leveren aan de warmtevraag van Nederland, maar is al jaren een punt van discussie. Wat zijn de risico’s, waar liggen de mogelijkheden en hoe krijgen we deze duurzame energiebron aan de man? T&A vond het de moeite waard om risico’s de mogelijkheden beter in kaart te brengen en heeft daarom een 3D model ontwikkeld. 

Bij de voorbereidende werkzaamheden voor verbreding van de Schipholbrug in de A9 is vorige week in de Ringvaart een 50 kilo zware Duitse vliegtuigbom gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst heeft de bom afgevoerd. Vanwege het soort explosief was er geen gevaar voor omwonenden en omstanders. De bom is op het strand van Bloemendaal tot ontploffing gebracht.


T&A Survey's Jeroen Niels is hard aan het trainen voor de KiKa Marathon van Berlijn op 25 september 2022. Jeroen is hard op zoek naar sponsoren voor dit fantastisch goede doel. Helpt u ook mee? Dat kan via de knop hieronder. Alvast bedankt namens Jeroen, KiKa en T&A!

Voor de aanleg van een leidingtrace heeft T&A Survey een groot explosieven detectie- en benaderingsonderzoek uitgevoerd naar mogelijk aanwezige Ontplofbare Oorlogsresten. In de Tweede Wereldoorlog hebben in dit gebied hevige gevechten plaatsgevonden. 

T&A Survey heeft een groot gecombineerd onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten en WOII archeologie afgerond voor de gehele gemeente Súdwest-Fryslân. Binnen deze gemeente valt ook de plaats Offingawier, waar in 1943 een Amerikaanse bommenwerper is gecrasht.      

Door het uitvoeren van een gemeentebreed vooronderzoek explosieven krijgt een gemeente inzicht in alles wat er gaande is rondom explosieven uit de Tweede Wereldoorlog binnen hun beheersgebied. Het onderzoek verschaft de gemeente een antwoord op de vraag of er veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden op verschillende locaties. 


Voor onze afdeling Vooronderzoek zijn we op zoek naar een stagiair die zich gedurende 6 maanden kan ontfermen over twee projecten:
Het in kaart brengen artilleriebeschietingen in Nederland en het digitaliseren van alle gemeentegrenzen tijdens WOII. 

Op donderdag 24 maart is de R.J. Cammocktunnel bij de Hulzerdijk in Almen feestelijk geopend. De opening van de tunnel vormt het sluitstuk van het NABO-project in de gemeente Lochem. De tunnel, die een niet actief beveiligde overweg vervangt, is vernoemd naar de Nieuw-Zeelandse piloot Raymond J. Cammock. T&A heeft voor dit project explosievenopsporing verricht maar ook een kosteloze bijdrage geleverd om samen met vrijwilligers voormalige loopgraven bij de onderdoorgang weer veilig toegankelijk te krijgen. 

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is de hele dag bezig geweest met opgravingen in een weiland aan de Zutphenseweg in Klarenbeek. T&A Survey Bodemonderzoek was door de gemeente Voorst was ingeschakeld om te kijken of er daadwerkelijk een bom lag in het weiland naar aanleiding van een tip. Inmiddels is bekend dat er ‘kleine restanten van een V1 bom’ zijn gevonden.

T&A Survey heeft een groot gecombineerd onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten en archeologische waarden uit de Tweede Wereldoorlog (WOII) voor de gehele gemeente Súdwest-Fryslân afgerond. Daarnaast helpen wij de gemeente met het vaststellen van beleid omtrent explosieven.   

In mei 2018 presenteerden Geothermie NederlandEBN en Stichting Warmtenetwerk het Masterplan Aardwarmte, waarin ambitieuze doelen werden gesteld voor de toekomst van geothermie in Nederland. Het aantal geothermische doubletten moest met 10 per jaar stijgen tot 75 in 2025 en daarna tot 175 in 2030. Het  uiteindelijk streven was 700 actieve doubletten in 2050.  Maar wat is daar in de praktijk van terecht gekomen? 

Tijdens een onderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten in Noord-Brabant hebben T&A’s explosievendeskundigen twee bijzondere vondsten gedaan: een K98k en een K43. Beide zijn Duitse geweren die door de Wehrmacht werden gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de opsporingswerkzaamheden zijn ook diverse explosieven, waaronder 3.7 inch granaten, aangetroffen. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een project waarbij meer dan 100 hectare met oppervlaktedetectie en dieptedetectie wordt onderzocht en benaderd. 

Bij het uitvoeren van een vooronderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten (explosieven) uit de Tweede Wereldoorlog (WOII) kan het raadplegen van Kadastrale archieven erg nuttig zijn. De historisch onderzoekers van T&A Survey houden zich dan ook regelmatig bezig met het “vertalen” van Kadastrale percelen uit WOII naar huidige locaties. Er kan namelijk een schat aan bruikbare informatie worden gehaald uit de Kadastrale archieven

Begin januari werd bekend dat de gemeente Bloemendaal opdracht had gegeven om onderzoek te doen naar explosieven in de Leidsevaart tussen Vogelenzang en Hillegom. Magneetvissers hadden hier onlangs oude munitie gevonden en de gemeente wilde daarom weten of er niet meer in het water ligt dat afkomstig zou kunnen zijn uit de Tweede Wereldoorlog. Het gecertificeerde opsporingsbedrijf T&A Survey kreeg de opdracht om intensief onderzoek te doen.

Waterschap Aa en Maas is aan het baggeren in de Helenavaart en het Kanaal van Deurne om de doorstroming te verbeteren. In de Tweede Wereloorlog vormden deze waterwergen een verdedigingslinie en er is in 1941 en 1944 hard gevochten. T&A heeft daarom voorafgaand aan de werkzaamheden een uitgebreid explosievenonderzoek uitgevoerd. Onder de vele explosieven en objecten die door de duikers van T&A Survey zijn gevonden zat ook dit loodzware luik. Het was onderdeel van een Nederlandse kazemat van het type S3, ook wel “Stekelvarken” genoemd. 

Ondanks het vuurwerkverbod begon het nieuwe jaar in Deurne op 4 januari met een oorverdovende knal: De EOD bracht tientallen explosieven tot ontploffing die door de duikers van T&A Survey waren gevonden tijdens een opsporingsonderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten in de Peelkanalen.   

Bron: Gemeente Bloemendaal, maandag 3 januari 2022

Magneetvissers hebben in de Trekvaart in Vogelenzang en Hillegom munitie gevonden. De gemeenten Bloemendaal en Hillegom gaan daarom verder onderzoek doen. Het gecertificeerde opsporingsbedrijf T&A Survey voert dit onderzoek uit. Zo’n onderzoek bestaat uit meerdere stappen.