Juridische ondersteuning

T&A Survey biedt juridische ondersteuning bieden bij het milieukundig bodemonderzoek. Het gaat hierbij om de volgende diensten:

  • Ondersteuning van opdrachtgevers in beleidsmatige, juridische en verzekeringstechnische vraagstukken ten aanzien van bodem- en grondwaterproblematiek.
  • Nagaan van de gevolgen van bodemverontreiniging voor de ruimtelijke planvorming.
  • Advies over vergunningverlening en handhaving in het kader van de relevante wetgeving op het gebied van bodemverontreiniging
  • Juridische ondersteuning bij geschillen waarbij de bodem vanuit milieukundig oogpunt een rol speelt.

Benieuwd wat T&A Survey voor u kan betekenen?

Onze onderzoeken worden uitgevoerd door een deskundig, multidisciplinair team en T&A heeft de nieuwste geofysische meettechnieken in huis. Hierdoor bieden wij altijd de hoogste kwaliteit tegen een gunstige prijs!
contact