Technieken voor waterbodemonderzoek

Mulibeam echolood, Sidescan sonar, Meersonde gradiometer en Subbottom profiler

Deze geofysische meettechnieken worden voortgesleept of geduwd door een survey boot en maken het mogelijk om gedetailleerde kaarten van de waterbodem te maken.

  • De multibeam echolood brengt de waterdiepte in kaart; lokale afwijkingen in diepte kunnen wijzen op de aanwezigheid van een groot object op de waterbodem.
  • De sidescan-sonar is nog nauwkeuriger in het gedetailleerd visualiseren van objecten op de bodem van de zee.
  • De meersonde  gradiometer bepaalt of de objecten die worden gedetecteerd door de multibeam echolood en sidescan sonar uit ijzerhoudend materiaal bestaan. De magnetometers kunnen enkele meters diep in de waterbodem te kijken.
  • De Subbottom Profiler is een akoestische onderzoekstechniek waarmee de waterbodem in kaart kan worden gebracht door de sonde over het wateroppervlak of over de waterbodem achter een boot aan te slepen. Met deze techniek kunnen waterbodems, afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid, van enkele meters tot vele tientallen meters diepte in kaart worden gebracht en kunnen obstakels op of onder de waterbodem worden opgespoord.

ROV en AUV

Offshore explosievenonderzoek kunnen ook worden uitgevoerd met behulp van een ROV (remotely operated underwater vehicle) en/of een AUV (autonomous underwater vehicle) in combinatie met verschillende meettechnieken. De ROV kan bijvoorbeeld worden uitgerust met een rek met 8 tot 12 gradiometersondes, een short-range sonar en een camera.