T&A is momenteel bezig met een explosievenonderzoek in een watergang in Zeeland. Onze duikers hebben al veel grote explosieven aangetroffen, waaronder 60lbs raketkoppen, 7,2 inch brisantgranaten en 5,5 inch brisantgranaten, Panzerfausten, tellerminen en concentraties gedumpte gevechtsveldmunitie. Gedurende het duikonderzoek is, naast explosieven, ook een ongekende hoeveelheid aan tijdens de oorlog en naoorlogs gedumpt materiaal zoals potten en pannen aangetroffen.  De hoeveelheid gedumpt materiaal en het feit dat hier naoorlogs nog niet eerder is gebaggerd maken dat bij deze klus scherpte, nauw overleg met opdrachtgevers en onafhankelijk adviseurs van groot belang is.

Verdacht gebied

Het projectgebied betreft een watergang waar baggerwerkzaamheden gepland zijn. Uit een eerder door T&A uitgevoerd vooronderzoek explosieven bleek het gebied verdacht  op aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het advies luidde daarom om voor aanvang van de geplande baggerwerkzaamheden eerst explosieven opsporing te laten uit.

Detectie en benadering

Op basis van de resultaten van een detectieonderzoek uitgevoerd door derden en een aanvullend detectieonderzoek door T&A worden momenteel de benaderingswerkzaamheden uitgevoerd. De aangetroffen explosieven worden tijdelijk veiliggesteld en op korte termijn overgedragen aan de EOD, die de ruiming uitvoert. De opsporingswerkzaamheden worden naar verwachting eind juni afgerond. Daarna kan het baggerproces veilig van start gaan.