Explosievenonderzoek

Vraag offerte aan

Explosievenonderzoek

Ontplofbare Oorlogsresten (OO) of explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, zoals vliegtuigbommen, granaten, mijnen en munitie, bevinden zich nog overal in de ondergrond. Deze explosieven kunnen een groot risico vormen bij de uitvoering van grondroerende werkzaamheden en werkzaamheden in de waterbodem. T&A voert daarom explosievenonderzoek uit, bestaande uit 3 fasen:

Waarom explosievenonderzoek van T&A?

T&A's aanpak resulteert in een flinke reductie van kosten en tijd:

Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Fase 1 - Vooronderzoek

Met een vooronderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten (OO) stelt T&A vast of er op een bepaalde locatie sprake is van een verhoogd risico op niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, de zogenaamde blindgangers. Dit doen we door literatuur- en archiefonderzoek en luchtfoto-interpretatie.

Lees meer

Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Fase 2 - Detectie

De detectie van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) wordt uitgevoerd als het vooronderzoek (fase 1) hiertoe aanleiding geeft. Tijdens het detectie onderzoek stelt T&A de ligplaats van verdachte objecten (mogelijke explosieven) vast met behulp van geofysische technieken.

Lees meer

Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Fase 3 - Benadering

Benadering van explosieven of Ontplofbare Oorlogsresten (OO) vindt plaats als de detectie (fase 2 van het explosievenonderzoek) een aantal verdachte locaties oplevert. De verdachte objecten worden blootgelegd, geïdentificeerd en, zo nodig, verwijderd. De eindverantwoordelijkheid voor de explosieven benadering ligt bij een Deskundige Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten.

Lees meer

Vliegtuigbergingen WOII

T&A in gespecialiseerd in het uitvoeren van (onderzoek voor) vliegtuigbergingen uit de Tweede Wereldoorlog. Gedurende de oorlog gingen ruim 5.500 vliegtuigen verloren boven Nederland. De restanten van deze vliegtuigen bevinden zich nog steeds in onze bodem of waterbodem.

Lees meer

Onafhankelijk advies bij explosievenonderzoek

Advisering bij explosievenonderzoek is onze specialiteit. Onze kennis en ervaring zetten we al jaren succesvol in om opdrachtgevers te adviseren over de Opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten bij reguliere projecten. Ons doel is om samen met de opdrachtgever tot de beste, veiligste en meest kostenefficiënte uitvoering van het project te komen.

Lees meer

Subsidie voor explosieven opsporing en ruiming - bommenregeling

Vanuit het gemeentefonds kunnen gemeenten een bijdrage voor het opsporen en ruimen van explosieven ontvangen. Dit is geregeld in de zogenaamde bommenregeling. Kosten voor vooronderzoek, opsporing, preventieve maatregelen, noodzakelijke spoedvoorzieningen en grondwerkzaamheden komen in aanmerking voor subsidie. BTW komt hiervoor niet in aanmerking.

Lees meer

CS-OOO Certificering voor explosievenonderzoek

T&A Survey is een volledig gecertificeerd voor het uitvoeren van explosievenonderzoek en explosieven opsporing. Certificatie van opsporingsbedrijven vindt plaats op basis van het CS-OOO. Het toepassingsgebied van de CS-OOO is onderverdeeld in twee deelgebieden.

Lees meer

Bekijk onze projecten hier