TISA® 3D Borehole Radar project

De TISA 3D Borehole Radar is een geofysische techniek die de omgeving van een boorgat 3D en met hoge resolutie in kaart brengt. Toegepast in een enkel boorgat combineert de TISA 3D alle voordelen van grondradar technieken in één apparaat:  hoge resolutie data, directionele informatie en een penetratiebereik tot 15 meter.

TISA 3D is een baanbrekende technologie omdat het de eerste techniek is die radaronderzoek mogelijk maakt op grote diepte, met een zeer hoge nauwkeurigheid en in moeilijke omstandigheden. T&A was verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de software en het testen. Onderaannemer TNO-D & V (Defensie en Veiligheid) heeft de radar elektronische component van de sonde ontwikkeld.

Ontwikkeling in 2 fasen

De ontwikkeling van de TISA 3D Borehole Radar bestaat uit twee fasen. Fase 1, de ontwikkeling van het TISA 3D prototype voor de detectie van metalen objecten in boorgaten tot een diepte van 100 meter, is met succes voltooid en getest. T&A gaat nu door naar fase 2: De ontwikkeling van de full-service tool voor gebruik in boorgaten tot een diepte van 4.000 meter voor het in kaart brengen van olie- en gasreservoirs.Vergelijking met andere technieken

Lees meer

Toepassing: Olie & Gas reservoir karakterisering

De TISA 3D-boorgat radar technologie is een veelbelovende aanvulling op bestaande logging technieken bij olie en gas exploratie en productie. Een nauwkeurigere beoordeling van reservoirs leidt tot minder reservoir onzekerheid, lagere technische en financiële productierisico's en verbeterd reservoir beheer.

Lees meer

Toepassing: Mijnbouw

TISA 3D biedt een nuttige aanvulling op bestaande geofysische technieken bij het herkennen van geologie voor de mijnbouw in zowel de exploratie- als productiefase. De TISA 3D-boorgatradar is bij uitstek geschikt om het contrast tussen verschillende materialen in de ondergrond in hoge resolutie zichtbaar te maken

Lees meer

Toepassing: Detectie van geothermie

Om een ​​geothermisch project succesvol te laten zijn, is het belangrijk om de geologische structuur en stratigrafie van de ondergrond te bestuderen. Het onderzoeksdoel is het in kaart brengen van diepe grondwaterreservoirs.

Lees meer

Toepassing: Geotechnisch onderzoek

Na lange tijd is de exacte locatie van constructies, zoals betonnen palen, damwanden en funderingen, vaak niet meer bekend en moet deze opnieuw worden bepaald. Geotechnisch onderzoek van ondergrondse constructies heeft als doel de exacte locatie en afmetingen van een constructie te verifiëren of te controleren op mogelijke beschadiging of verval.

Lees meer

Toepassing: Opmeten van jetgroutkolommen

Jetgrout cementinjecties stabiliseren de bodem en verminderen de kans op verzakking van grote bouwwerken. Jetgroutkolommen variëren in diameter, afhankelijk van de injectiedruk en de bodemgesteldheid. Door de TISA 3D boorgat radar technologie in de injectielans te integreren, kan de diameter van de kolom ter plaatse worden bepaald.

Lees meer

Toepassing: Tunnel Track Exploratie

Elk tunnelbouwproject begint met een uitgebreid onderzoek naar de bodemgesteldheid. Een confrontatie met onvoorziene bodemomstandigheden, objecten of anomalieën kan duur en tijdrovend zijn. De TISA 3D Borehole Radar verzamelt gedetailleerde informatie over obstakels en geologische overgangszones bij tunnelboringen.

Lees meer

Toepassing: Explosievendetectie

Explosieven opsporing vanaf het maaiveld is niet altijd haalbaar, bijvoorbeeld als de explosieven te diep onder de grond liggen. Wanneer een vliegtuigbom niet explodeert, dringt hij door de bovenste zachte laag van veen en klei en stopt bij de eerste stabiele zandlaag. In Nederland kan deze laag zich op een diepte van meer dan 10 meter bevinden. Vanwege resolutieproblemen is detectie vanaf het oppervlak in deze gevallen geen optie. Metingen vanuit een boorgat bieden in dit geval de uitkomst.

Lees meer

Bekijk onze projecten hier