Privacy statement

25 mei 2018

Verwerking persoonsgegevens
T&A Survey verwerkt persoonsgegevens van contactpersonen, (potentiële) opdrachtgevers, toeleveranciers, toezichthouders, overheids-  en wetenschappelijk instellingen en andere instanties waarmee wij zakelijke contacten onderhouden in verband met de uitvoering van onze diensten en bedrijfsactiviteiten. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
 • Voor- en achternaam       
 • Geslacht       
 • Functie      
 • Adresgegevens       
 • Telefoonnummer     
 • E-mailadres        
 • Bankrekeningnummer  

Doel van het verwerken van persoonsgegevens
T&A Survey verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:    
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren ·        
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten         
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven   
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren       
 • Ten behoeve van facturering en betalingen        
 • Ten behoeve van controles door de Belastingdienst  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
T&A Survey bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, c.q. overeenkomstig de wettelijke bewaartermijnen.  

Delen van persoonsgegevens met derden
T&A Survey verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Bezoekers van onze websites
De website ta-survey.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de websites gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Marketingcommunicatie en database
Om de contactgegevens van onze relaties bij te houden maken wij gebruik van relatiebeheersoftware (Perfectview). Voor het versturen van onze digitale mailings maken wij gebruik van Mailexpert. Via Mailexpert verzamelen wij statistieken over het openen van e-mails en het aantal klikken. Deze statistieken gebruiken wij om onze communicatie te verbeteren. De nieuwsbriefsoftware biedt u de mogelijkheid zich uit te schrijven indien u onze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen.  

Links naar andere websites
Onze sites bevatten links naar en van andere websites en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid nemen. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door T&A Survey en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ta-survey.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

T&A Survey wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
T&A Survey neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ta-survey.nl.