Op 14 december 2020 heeft het bestuur van de Stichting VOMES de algemene overeenkomst en verwerkersovereenkomst met het Ministerie van SZW ondertekend. Dit betekent dat ook formeel nu alle formaliteiten zijn geregeld op grond waarvan Stichting VOMES per 1 januari 2021 personen kan registreren in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen en haar rol in het registratiestelsel kan vervullen. Bij de ondertekening van de overeenkomsten was de heer drs. M. Wilders namens het ministerie aanwezig.

Registratie van personen die werken met explosieve stoffen is een overzichtelijk en voordelig alternatief voor persoonscertificatie. Registratie vindt plaats op basis van de eisen die zijn vastgelegd in het Registratieschema VOMES. Er geldt een overgangsregeling die inhoudt dat een geldig certificaat, op verzoek van de belanghebbende, voor de resterende looptijd wordt omgezet in een registratie in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen.

De Stichting VOMES stelt een expertraad in die het Registratieschema periodiek evalueert. Tijdens de bestuursvergadering op 14 december zijn voor de expertraad leden benoemd uit de gedane voordrachten vanuit de verschillende werkvelden.