Onafhankelijk advies bij explosievenonderzoek

Advisering bij explosievenonderzoek is onze specialiteit. Onze kennis en ervaring zetten we al jaren succesvol in om opdrachtgevers te adviseren over de  Opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten bij reguliere projecten. Ons doel is om samen met de opdrachtgever tot de beste, veiligste en meest kostenefficiënte uitvoering van het project te komen.  

Met op maat gemaakt en onafhankelijk advies ontzorgt T&A Survey de opdrachtgever gedurende alle fasen van het explosievenonderzoek. Daarbij geven wij antwoord op de volgende vragen:     
  
  • Is een vooronderzoek of een risicoanalyse aan te bevelen of noodzakelijk?      
  • Voldoen eventuele eerder uitgevoerde vooronderzoeken, projectplannen of rapportages aan de CS-OOO?         
  • Welke veiligheidsmaatregelen zijn nodig tijdens de geplande werkzaamheden?         
  • Zijn er alternatieven mogelijk voor het uitvoeren van explosievenonderzoek?     
  • Zijn alle alternatieve uitvoeringsmethoden waarbij geen of minder explosievenonderzoek noodzakelijk is bekeken?   
  • Zijn er alternatieve detectietechnieken mogelijk?
  • Vindt de explosieven opsporing plaats conform het vastgestelde projectplan?

T&A heeft de afgelopen jaren vele opdrachtgevers geadviseerd (waaronder Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies en aannemersbedrijven) bij  grootschalige en complexe infrastructurele werkzaamheden, zoals de aanleg van snelwegen en aanpassing van de waterwegen. Ook zijn wij opgetreden als adviseur voor internationale bedrijven over werkzaamheden in de Rotterdamse Haven.