Geofysisch bodemonderzoek

Vraag offerte aan

Geofysisch bodemonderzoek

Geofysisch onderzoek brengt de ondergrond en ondergrondse constructies in kaart met geofysische detectietechnieken, gewoonlijk zonder te boren of te graven. De onderzoeksdiepte varieert hierbij van enkele centimeters tot vele kilometers.

Waarom geofysisch onderzoek van T&A?

  • T&A geeft duidelijke en onafhankelijke informatie over de mogelijkheden van geofysisch onderzoek.
  • T&A beschikt over vele geofysische detectietechnieken en is daardoor in staat bij  elk probleem de optimale techniek of combinatie van technieken in te zetten om het beste resultaat te leveren.
  • Geofysisch onderzoek geeft continue informatie van de bodem in plaats van lokale puntinformatie zoals bij boringen of sonderingen;
  • Verkleind risico op onverwachte afwijkingen in de ondergrond, zoals obstakels die in een later stadium voor grote kostenoverschrijding en vertraging kunnen zorgen;
  • Verminderde overlast voor de omgeving door niet-destructieve onderzoekstechnieken, waarna de grondverzet werkzaamheden gerichter kunnen worden uitgevoerd.
  • T&A onderhoudt intensieve contacten met universiteiten en wetenschappelijke instellingen en combineert zo theoretische kennis met praktische ervaring.


Dijkonderzoek

Zwakke plekken in dijken kunnen met geofysisch dijkonderzoek op een snelle en efficiënte manier opgespoord worden. Dit kan vanaf het maaiveld maar ook vanuit de lucht met behulp van een drone.

Lees meer

Kabels & leidingen, omgevingsvreemde objecten

Geofysisch onderzoek kan worden ingezet bij het opsporen van omgevingsvreemde objecten in de ondergrond, zoals bijvoorbeeld kabels en leidingen, infrastructurele of archeologische objecten of onderzoek naar stortplaatsen.

Lees meer

Wegenbouw

Geofysische technieken worden regelmatig ingezet in de wegenbouw voor het snel bepalen van de opbouw van de wegconstructie en van de asfaltdikte en asfaltkwaliteit.

Lees meer

Boorgat onderzoek

Boorgat onderzoek vindt plaats als geofysisch onderzoek vanaf het maaiveld niet mogelijk is. T&A voert metingen uit met logging apparatuur en brengt de eigenschappen van het boorgat en zijn directe omgeving in kaart.

Lees meer

Geotechnisch onderzoek in explosieven verdacht gebied

Geotechnisch onderzoek, diepte detectie, de bepaling van de lengte van damwanden of de ligging van ankerstangen voert T&A uit met behulp van een magnetometer conus. Hierbij wordt een sondeerstang met ingebouwde magnetometer met behulp van een sondeertruck of sondeerplatform gecontroleerd in de grond gedrukt.

Lees meer

Geologisch en grondwater onderzoek

Met geofysische technieken kan de geologische opbouw van de ondergrond kan tot kilometers diepte in kaart worden gebracht. Het voordeel is dat een continu beeld kan worden verkregen, zonder dat er talloze diepe boringen of sonderingen noodzakelijk zijn.

Lees meer

Geofysische Detectietechnieken

T&A heeft een groot aantal geofysische detectietechnieken in huis. Per project bepalen wij welke technieken het beste ingezet kunnen worden om het onderzoeksdoel te bereiken. Factoren als dieptebereik, locatiespecifieke omstandigheden, nauwkeurigheid, meetsnelheid en kosten spelen hierbij een rol.

Lees meer

Bekijk onze projecten hier