Boorgat onderzoek

Boorgat onderzoek vindt plaats als geofysisch onderzoek vanaf het maaiveld niet mogelijk is. T&A voert metingen uit met logging apparatuur en brengt de eigenschappen van het boorgat en zijn directe omgeving in kaart. Voorbeelden van mogelijke toepassingen van geofysische technieken in boorgat onderzoek zijn:

  • scannen van de boorgatwand op bijvoorbeeld microbreuk detectie, 
  • bepalen van zoutgehalte en andere fysische eigenschappen van water, 
  • bepalen van de eigenschappen van het bodemmateriaal rondom boorgat,
  • lokaliseren van watervoerende lagen,
  • lokaliseren van impermeabele (geen water doorlatende) lagen,
  • lokaliseren van geologische overgangen,
  • lokaliseren van diepliggende objecten,
  • lokaliseren van verontreinigingen.

TISA 2D Boorgat Radar

De door T&A ontwikkelde TISA® 2D Borehole Radar is een eenvoudige, veilige en duidelijke manier om gegevens over de ondergrond te verzamelen. De TISA 2D kan worden gebruikt in verschillende ondiepe en diepe ondergrondse toepassingen waar oppervlakteradar niet mogelijk is.