Vliegtuigbergingen WOII

T&A in gespecialiseerd in het uitvoeren van (onderzoek voor) vliegtuigbergingen uit de Tweede Wereldoorlog. Gedurende de oorlog gingen ruim 5.500 vliegtuigen verloren boven Nederland. De restanten van deze vliegtuigen bevinden zich nog steeds in onze bodem of waterbodem. In ongeveer 400 van deze vliegtuigwrakken zijn waarschijnlijk ook nog stoffelijke resten van bemanningsleden aanwezig. Naast stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen kunnen er bij vliegtuigbergingen ook zware explosieven (afwerpmunitie), boordwapens en schadelijke stoffen aangetroffen worden. Een multidisciplinaire aanpak is daarom noodzakelijk bij de berging van vliegtuigwrakken.

Waarom T&A Survey voor de berging van vliegtuigwrakken?

  • Geofysici, mileukundigen, deskundigen OOO, historici en archeologen onder één dak, waardoor de randvoorwaarden van de berging in overleg met de Stafofficier Vliegtuigberging (SOVB) optimaal vastgesteld kunnen worden.
  • Onze specialisten dragen zorg voor een veilige en efficiënte uitvoering van de berging.
  • T&A heeft alle benodigde geofysische detectietechnieken in huis voor het uitvoeren van vliegtuigbergingen.
  • Recente ervaring met succesvolle berging van een Lancaster in Zelhem (gemeente Bronckhorst) en twee Short Sterlings in Echt-Susteren en de Markermeer.
  • Ervaring met publieksgericht werken (rondleidingen, presentaties, workshops).


Voorbereidingen op de berging

Om een vliegtuigberging vlot en gestructureerd te laten verlopen is een goede voorbereiding is een voorwaarde. Hierdoor kunnen de kosten van de berging vooraf worden gereduceerd. De rol van T&A Survey hierbij bestaat uit:

  1. Uitvoeren van een milieukundig onderzoek, waaruit blijkt of er rekening gehouden moet worden met bodemsaneringen.
  2. Opstellen van een archeologisch Plan van Eisen conform de richtlijnen van de KNA.
  3. Uitvoeren van een geotechnisch afbakeningsonderzoek, waardoor exact bekend wordt waar en op welke diepte de vliegtuigdelen zich bevinden.
  4. Opstellen van een Plan van Aanpak op basis van de onderzoeksresultaten. Locatiespecifieke factoren, zoals de bodemopbouw en diepte waarop vliegtuigresten verwacht worden, spelen hierbij een belangrijke rol.

Bergingswerkzaamheden

Na goedkeuring door alle betrokken instanties wordt het Plan van Aanpak tot uitvoering gebracht en kan de daadwerkelijke berging beginnen. T&A Survey voert in deze fase een laagsgewijze detectie en benadering uit met civieltechnische ondersteuning van Van Heteren. Ook wordt er eventueel een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De bergingswerkzaamheden worden onder CS-OOO condities uitgevoerd in verband met de mogelijke aanwezigheid van explosieven.


Berging Lancaster ED470 Zelhem - Bronckhorst

Een Britse bommenwerper van het type Avro Lancaster III stortte op 23 september 1944 neer aan de Humeloseweg nabij Zelhem.  Het vliegtuigwrak en de omgekomen bemanningsleden zijn nooit officieel geborgen. De gemeente had met de vliegtuigberging meerdere doelen voor ogen: het saneren van de bodem en ruimen van eventuele explosieven, maar ook het scheppen van een concreter beeld van de gebeurtenis voor de nabestaanden en de herdenking. T&A heeft de bergingswerkzaamheden daarom onder CS-OOO condities uitgevoerd, maar ook archeologisch begeleid.


Berging Short Stirling Echt-Susteren

Het eerste vliegtuig in de reeks kansrijke bergingen met vermiste vliegers is een in 1942 neergestort RAF-toestel, de Short Stirling W7630 MG-M. De opgravingen in Echt-Susteren, Limburg, gingen op maandag 16 september 2019 van start. T&A Survey heeft voor de berging van de Short Stirling de horizontale en verticale afbakening van het gecrashte vliegtuig volledig in kaart en beeld gebracht, alsmede de milieukundige situatie en de bodemgesteldheid.


Detectie en afbakeningsonderzoek Short Sterling in het Markermeer

T&A Survey heeft voor de Gemeente Almere een detectie- en afbakeningsonderzoek uitgevoerd naar de vermoedelijke wrakstukken van een tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Markermeer gecrashte Britse bommenwerper. Doel van het onderzoek is de berging van het vliegtuig in het kader van het Kansrijke Bergingen project van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO).