Kabels & leidingen, omgevingsvreemde objecten

Geofysisch onderzoek kan worden ingezet bij het opsporen van omgevingsvreemde objecten in de ondergrond, zoals bijvoorbeeld kabels en leidingen, infrastructurele of archeologische objecten of onderzoek naar stortplaatsen. Objecten in de ondergrond kunnen worden opgespoord doordat ze andere eigenschappen bezitten dan het omringende bodemmateriaal. Voorbeelden van mogelijke toepassingen van geofysische technieken in onderzoek naar omgevingsvreemde objecten zijn:

  • opsporen van kabels & leidingen,
  • detecteren van heipalen,
  • opsporen van metalen objecten zoals vaten en olietanks,
  • archeologisch onderzoek naar wegen, funderingen, werktuigen of kanalen en grachten,
  • forensisch onderzoek,
  • in kaart brengen van de dikte van puin-, stort- en ophooglagen,
  • opsporen van holle ruimtes en kelders,
  • opsporen van explosieven/Ontplofbare Oorlogsresten,
  • bepalen van de positionering van stroomvoerende horizontale en verticale boorgaten of boorgaten met metalen casing,
  • bepalen van de positionering van niet-stroomvoerende horizontale en verticale boorgaten of boorgaten zonder metalen casing.