Kabels & leidingen, omgevingsvreemde objecten


Door heel Nederland ligt bijna 2 miljoen kilometer aan kabels en leidingen voor het transport van data, elektriciteit, gas en water. Grondroerende/graafwerkzaamheden veroorzaken geregeld schade aan de kabels en leidingen. Schade aan kabels en leidingen kan overlast en veiligheidsrisico’s opleveren. Vervolgschade en herstel zijn kostbaar.  

Het is volgens de wet WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) dan ook verplicht voor de aanvang van werkzaamheden informatie te verzamelen over de aanwezigheid van kabels en leidingen. Veel van deze kabels zijn via de KLIC-database terug te vinden, maar het komt geregeld voor de locaties in de KLIC-database meer dan een meter afwijken van de werkelijke situatie. Ook zijn er vele kabels en leidingen die niet geregistreerd zijn, zogeheten weesleidingen.

T&A ondersteunt grondroerders en opdrachtgevers bij het in kaart brengen van de kabels en leidingen. Wij verzorgen namelijk een volledig onderzoek conform de CROW500 en WIBON. In de CROW 500 zijn de eisen vanuit de WIBON geïmplementeerd  in praktische richtlijnen.

Met ons team van ervaren bodemspecialisten heeft u voor kleinere locaties binnen 10 werkdagen alle vanaf het maaiveld detecteerbare kabels en leidingen binnen 10 werkdagen in beeld. In het geval proefsleuven gewenst zijn of kabels en leidingen dieper liggen dan 1.5 meter zal deze termijn verdubbeld worden. Het tijdsschema voor een onderzoek ziet er als volgt uit:

Dag 1.                 Offerte

Offerteverzoek van klant op onze website. Wij nemen de aanvraag direct in behandeling en sturen binnen twee werkdagen een offerte terug.

Dag 3.                Opstellen plan van aanpak

Na het ontvangen van de opdracht doen we een KLIC melding en stellen wij een plan van aanpak op met daarin kort beschreven welke geofysische technieken worden ingezet  

Dag 3-9.             Uitvoeren bodemonderzoek

Binnen 5 werkdagen wordt begonnen met het daadwerkelijke geofysische bodemonderzoek. Voor het inmeten van de kabels en leidingen in het onderzoeksgebied wordt gebruik  gemaakt van de nieuwste technieken, zoals grondradar, metaaldetector, magnetometer, radiodetectie en de sub-bottom profiler. 

Dag 10.               Afronden bodemonderzoek en opstellen rapportage

Na het uitvoeren van het bureau- en veldwerk worden de resultaten geanalyseerd door een data-analist en ontvangt u een overzichtskaart (in pdf en CAD/GIS) met daarop de exacte horizontale en verticale positie van kabels en leidingen met waar mogelijk de vermoede soort.

Tot dag 10 vinden alle werkzaamheden bovengronds plaats en wordt de bodem niet geroerd. Wanneer er bijvoorbeeld grote afwijkingen ten opzicht de KLIC-database of weesleidingen worden gedetecteerd bieden wij ook proefsleuvenonderzoek aan tegen eenconcurrerende prijs.  Voor het graven van ontplofbare oorlogsresten, archeologie, verontreiniging en beperkingen opgelegd door terreineigenaar of waterschap. Het tijdsschema voor een dergelijk proefsleuvenonderzoek ziet er dan als volgt uit:

Dag 15-19.        Proefsleuvenonderzoek

Wij graven proefsleuven tot 1.5  meter diepte om te kunnen zien welke kabels en leidingen er daadwerkelijk in de grond liggen.                     

Dag 20.               Resultaat proefsleuvenonderzoek.

                                                                                           De eerder verstrekte resultaten worden met de resultaten van het proefsleuvenonderzoek aangevuld.

Download de flyer kabels & leidingen