Dijkonderzoek

Zwakke plekken in dijken kunnen met geofysisch dijkonderzoek op een snelle en efficiënte manier opgespoord worden. Dit kan vanaf het maaiveld maar ook vanuit de lucht met behulp van een drone. Mogelijke toepassingen van geofysische technieken bij dijkonderzoek zijn:

  • Deformatie metingen
  • Kwel (water) detectie: iedere dijk laat onder normale omstandigheden water door. Als een dijk door extreme omstandigheden wordt overbelast, zal deze meer water doorlaten dan normaal.
  • Piping: dit zijn zandbanen door of onder de dijk heen, waar potentieel veel water doorheen kan stromen. Hierdoor bestaat de kans dat bodemmateriaal in of onder de dijk wegstroomt waardoor de dijk verzwakt.
  • Opsporen van aanwezigheid van en schade veroorzaakt door muskusratten.

Geo-electrische metingen

Geo-elektrische metingen of weerstandsmetingen is een elektrische onderzoekstechniek waarmee vanaf het maaiveld de weerstand van de ondergrond wordt bepaald. Deze techniek kan worden ingezet bij dijkinspecties als de ondergrond nauwkeurig in kaart gebracht moet worden. Zo hebben kleilagen een lage weerstand terwijl zandgrond een hoge weerstand heeft. Het dieptebereik van de metingen varieert van enkele meters tot ruim 500 meter diepte.

Dijkonderzoek met drones

T&A Survey Drone Services voert dijkinspecties uit met een drones uitgerust met verschillende technieken zoals Infrarood (IR) thermografie (warmtebeelden) en fotogrammetrie. Lees meer over ons dijkonderzoek met drones.