T&A heeft net een gemeentebreed Vooronderzoek naar Conventionele Explosieven (CE) voor de gemeente Sliedrecht afgerond. Tijdens een gemeentebreed Vooronderzoek CE wordt het gehele beheergebied van een gemeente onderzocht of het verdacht is op explosieven. Hoewel het geen grote gemeente is, is de oorlog zeker niet stilletjes aan Sliedrecht voorbij gegaan. In de meidagen van 1940 werden de eerste (Duitse) bommen afgeworpen. Er volgden diverse aanvallen met bommen en raketten op schepen in de haven, het spoor en de Rijksweg. Delen hiervan zijn dan ook de gebieden waar nog een risico bestaat op achtergebleven explosieven of blindgangers.  

Het bombardement

Op 8 juli 1940 wierp een Britse Blenheim bommenwerper bommen af met als doelwit binnenvaartschepen bij Papendrecht. Door een vergissing in de locatie kwamen de bommen in Sliedrecht neer, waarbij enkele slachtoffers vielen. Als gevolg van de inslagen raakten daarnaast verschillende panden beschadigd en verwoest. Ook werd het opslagterrein van baggerbedrijf Adriaan Volker getroffen.

De luchtfoto

De Blenheim had een bommenlading van twee 250 lbs en twaalf 40 lbs brisantbommen. Op deze bijzondere  luchtfoto is te zien hoe elf van deze bommen vallen. De twee bommen in het midden zijn de 250 ponders, te herkennen aan de spitse neus en de staart. De luchtfoto is een compilatie, waarbij de foto’s in het oosten net iets eerder genomen zijn dan die in het westen. Aangezien niet van alle afgeworpen bommen duidelijk is of ze zijn ontploft, is naar aanleiding van deze aanval een verdacht gebied gedefinieerd.  

Bevrijding 

Sliedrecht is, zoals het grootste deel van west-Nederland, een actieve bevrijding (met grondgevechten) gelukkig bespaard gebleven. Wel werd de spoorbrug opgeblazen door de Duitsers om de oprukkende geallieerden te vertragen.    

Vooronderzoek CE op maat

Bij T&A liggen er alweer twee nieuwe gemeentebrede vooronderzoeken CE op de plank. Bij de uitvoering van historisch vooronderzoek houden we bij T&A rekening met de wensen en werkwijze van de opdrachtgever. Zo kunnen individuele aanpassingen snel gerealiseerd worden. Kijk hier voor de mogelijkheden voor een vooronderzoek CE op maat voor iedere gemeente, provincie of waterschap.

  • Luchtfoto: Foto verkregen via WarDocs B.V ·        
  • Verschillende types Britse bommen. Bron: British Bombs and Fuzes: Pyrotechnics Detonators., U.S.N.B.D., 1944