Wie zich professioneel met drones bezighoudt, dreigt al snel verstrikt te raken in een wirwar van wetten, regels, operationele beperkingen en eisen. Sinds 1 september 2016 zijn er 2 vergunningen voor professionele drone gebruikers. Naast de ROC (RPAS Operator Certificate) vergunning is de ROC-light vergunning in het leven geroepen. Wat zijn de verschillen tussen deze twee vergunningen en voor wie zijn ze interessant?

Op 3 en 4 november stond T&A Survey voor de vierde keer met een stand op de Reuvensdagen, het grootste jaarlijkse archeologisch congres dat dit jaar plaatsvond in Heerlen. Het traditionele Reuvensdagen Raadsel ging over de onderstaande objecten. Weet jij wat dit zijn?
De MWH Bodemrisicokaart, de  digitale kaart waarmee in heel Nederland in één oogopslag alle bodemkwaliteitgegevens inzichtelijk zijn, is uitgebreid. Samen met RAAP en T&A Survey heeft MWH informatie over de archeologische onderzoeksplicht en de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aan de Bodemrisicokaart toegevoegd.

In een berg puin, afkomstig uit de oever van de Melmplas in de Slaagse polder, is vorige week een flinke hoeveelheid munitie aangetroffen. Explosievendeskundigen van T&A Survey zijn deze week bezig geweest de munitie veilig te verwijderen. Vanochtend zijn de explosieven overgedragen aan de EOD en ter plekke vernietigd.

Voor een Nederlandse opdrachtgever voert T&A dit najaar op de Noordzee een veldonderzoek uit. De zeebodem wordt met geofysische meettechnieken in kaart gebracht om obstakels die zandwinning in de weg kunnen staan op te sporen. Enerzijds kunnen dit archeologische objecten zijn, zoals oude scheepswrakken, waarvan zorgvuldige behandeling wettelijk verplicht is. Anderzijds kunnen eventueel aanwezige explosieven een risico vormen bij de zandwinning.

RvO heeft T&A Survey heeft een Innovatiekrediet toegekend  voor de ontwikkeling van de TISA™ 3D boorgatradar tot een full service wireline logging tool voor de olie- en gas exploratie industrie. Deze techniek kan gebruikt worden voor het onderzoeken van olie en gas reservoirs vanuit boorgaten tot een diepte van 4.000 meter.  Hierbij wordt de TISA™ 3D tool aan een kabel (of wireline) naar beneden gelaten waarna de metingen tijdens het omhoog trekken worden uitgevoerd. Met deze techniek kunnen tot op grote horizontale afstand van het boorgat meetgegevens worden verkregen van het reservoir, iets wat met geen enkele andere onderzoekstechniek mogelijk is. (lees verder in Engels)

De kloeten klei vlogen woensdag in het rond bij het tot ontploffing brengen van een gevonden granaat van een Panzerfaustgranaat in het Damsterdiep. Het projectiel is een van honderdduizenden in Nederland. Dat stelt Michiel van Oers van T&A Survey, dat onder andere bodemonderzoek doet voor de provincie. Van klein naar groot. En groot zijn dan de vliegtuigbommen, zegt hij over de explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft samen met de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en de burgemeester van gemeente Velsen, het officiële startsein voor de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden gegeven. De nieuwe sluis in IJmuiden, die 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep gaat worden, wordt hiermee de grootste zeesluis van de wereld!  

Tijdens het uitvoeren van metingen met de meersonde gradiometer in de omgeving van Lottum (Limburg) vond Thijs, veldwerkspecialist van T&A, deze jonge roofvogel. De buizerd zat op een landweg en hipte richting de kant van de weg, waardoor Thijs de indruk kreeg dat het dier niet kon vliegen.

Aardgas bestaat voor meer dan 75% uit methaan. In de gasindustrie is er veel vraag naar een eenvoudige en betaalbare methode om methaangaslekken op te sporen. Door een methaangas detector aan een drone te bevestigen, worden de coördinaten en het niveau van de methaangas-concentratie tijdens de vlucht geregistreerd. Zo kan de inspectie snel, veilig en accuraat plaatsvinden.

Woensdag 6 juli hebben de deelnemers van Trias Westland hun handtekening gezet, want een nieuwe mijlpaal in het project is bereikt. Deelname aan het project betekent dat deze tuinbouwbedrijven voor ten minste 15 jaar warmte gaan afnemen en direct (mede)eigenaar worden in Trias Westland B.V. T&A Survey heeft voor dit geothermieproject het systeem ontworpen.

Van 13 to 16 juni was onze R&D deskundige op het gebied van GPR aanwezig op de 16th international conference of Ground penetrating Radar (GPR 2016). De conferentie vond plaats op de Hong Kong Polytechnic University.

 

Tussen half juni en half juli verricht het onderzoeksinstituut voor water en ondergrond Deltares en de combinatie ITC/T&A Survey metingen in de straten van Hoogeveen. Dat kan enige hinder opleveren, want tijdens de metingen worden tijdelijk – soms voor enkele uren – straten afgesloten. Verkeer in de straat kan vanwege de hoge gevoeligheid van de apparatuur de metingen verstoren.

Goed nieuws voor mensen die professioneel gebruik willen maken van drones, maar niet duizenden euro’s willen investeren in opleidingen of keuringen van apparatuur: de veelbesproken Minidrone-regeling wordt per 1 juli van kracht. Dat is tijdens een sectoroverleg bevestigd door het Directoraat-generaal Bereikbaarheid (DGB). Onder de regeling is het mogelijk om bedrijfsmatig gebruik te maken van drones met een maximaal gewicht van 4 kg.

Op donderdag 12 mei zijn de laatste drie van de in totaal zestig aangetroffen 20 lbs brisantbommen, gevonden tijden de aanleg van een waterleidingtracé nabij Voorst, door de EOD vernietigd.

Deze maand in Land & Water, vakblad voor de praktijk van civiel- en milieutechnici, een mooi artikel over T&A Survey Drone Services!

Een lagune in de omgeving van Manchester is in de afgelopen 50 jaar opgevuld met rioolslib uit een nabijgelegen waterzuiveringsinstallatie. Om een goede planning voor de voorgenomen baggerwerkzaamheden en bodemverbetering te kunnen maken, was informatie nodig over de exacte diepte van de lagune. T&A kreeg de opdracht om de overgang tussen het rioolslib en de eigenlijke waterbodem, bestaande uit glaciale klei, in kaart te brengen.

T&A heeft onlangs een groot en uitgebreid explosieven opsporingsonderzoek uitgevoerd voor de gemeente Rozendaal, de kleinste gemeente op het Nederlandse vasteland. Reden voor het opsporingsonderzoek was het veilig laten verlopen van geplande grondwerkzaamheden in verband met het bouwrijp maken van de voormalige sportvelden van De Del voor de aanleg van de nieuwbouwwijk  “Heerlijckheid den Dael”.

KWS OCE en T&A Survey zijn in opdracht van OpenIJ bezig met een grootschalig explosievenonderzoek ter voorbereiding op de nieuw te bouwen zeesluis in IJmuiden. KWS OCE voert hierbij het bodemonderzoek te land uit en T&A Survey neemt het waterbodemonderzoek voor zijn rekening.

T&A Survey is maandag aanwezig op de netwerkbijeenkomst van VEO (Vereniging voor Explosieven Opsporing) over de ontwikkelingen rondom het opsporen van Conventionele Explosieven, die als gevolg van WOII in de (water)bodem zijn achtergebleven.T&A Survey Drone Services en Geosense delen dit jaar een stand op de  PDAC International Convention. PDAC is een van de grootste vakevenementen for mensen, bedrijven en organisaties werkzaam in de mijnbouw. Drone technologie is hard op weg om meer arbeidsintensieve onderzoeks- en inspectiemethodes in de mijnbouw te vervangen. Bezoek onze stand en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen!


Honderden explosieven die sinds december 2015 zijn gevonden in IJmuiden, zijn op maandag 29 februari tot ontploffing gebracht. Het gaat om kleinere explosieven, vooral granaten. T&A Survey neemt in dit project het waterbodem onderzoek voor zijn rekening.


T&A Survey en Remote Sensing specialist Ursus Airborne hebben de krachten gebundeld in T&A Survey Drone Services, het eerste bureau in Nederland wat specialistisch bodemonderzoek gaat uitvoeren met drones. Wij bieden een breed scala aan drone diensten die het mogelijk maken specialistisch bodemonderzoek efficiënter, veiliger en tegen een aantrekkelijkere prijs uit te voeren.