Inversiesoftware magnetometer

Hoewel er inversiesoftware voor magnetometerdata in de markt is, heeft elk pakket zijn beperkingen. T&A heeft daarom zijn eigen inversiesoftware voor magnetometerdata ontwikkeld.  

Met de nieuwe software kan T&A voor zowel magnetometer als gradiometer data de eigenschappen positie inclusief diepte, omvang en magnetisch moment, grootte en richting van gedetecteerde objecten bepalen. De software kan voor oppervlaktedata en sonderingen gebruikt worden. 

T&A's inversiesoftware leest vanuit alle gebruikte typen databestanden. De compensatie voor verstorende objecten, zoals een sondeertruck of spoor-bovenleidingen, is eenvoudig uitvoerbaar. Op deze manier kan T&A snel en accuraat de data van magnetometermetingen verwerken.