Subsidie voor explosieven opsporing en ruiming - bommenregeling

Vanuit het gemeentefonds kunnen gemeenten een bijdrage voor het opsporen en ruimen van explosieven ontvangen. Dit is geregeld in de zogenaamde bommenregeling. Kosten voor vooronderzoek, opsporing, preventieve maatregelen, noodzakelijke spoedvoorzieningen en grondwerkzaamheden komen in aanmerking voor subsidie. BTW komt hiervoor niet in aanmerking.  

Gemeenten kunnen 68% van de kosten voor het opsporen van explosieven vergoed krijgen. Hiervoor volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit met daarin opgenomen de gemaakte kosten. Bijdragen hebben geen betrekking meer op toekomstige kosten. Er behoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden.  

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient de gemeente een raadsbesluit in waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen. Er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden. De gemaakte kosten kunnen inzichtelijk worden gemaakt in IV3 via lastenfunctie “160 opsporingen ruiming van conventionele explosieven”. Verzoeken die voor 1 april zijn ingediend, worden in het betreffende jaar toegekend.  


Raadsbesluiten kunnen bij voorkeur toegestuurd worden via regelingen@minbz.nl
Voor vragen of nadere informatie: postbus.gf@minbzk.nl.  

Toezending van het verzoek vindt plaats aan:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T.a.v. FEZ/FAR/R
Postbus 20011
2500 EA Den Haag