Milieukundig onderzoek

Vraag offerte aan

Milieukundig onderzoek

Milieukundig onderzoek brengt mogelijke verontreinigingen van de bodem in kaart. T&A stelt bij een aangetroffen verontreiniging de humane, ecologische en verspreidingsrisico's vast. Als bodemsanering noodzakelijk is, zorgt T&A voor een efficiënte saneringsmethode. Het veldwerk wordt uitgevoerd door veldwerkbureaus die volgens de meest recente richtlijnen zijn gekwalificeerd en gecertificeerd. De chemische analyses worden uitgevoerd door volledig gekwalificeerde laboratoria.

Waarom milieukundig onderzoek van T&A?

  • Innovatieve (geofysische) technieken bij onderzoek en saneringen.
  • Onderdeel van een netwerk van specialistische bedrijven, waardoor up-to-date kennis en technieken altijd voorhanden zijn.
  • Multidisciplinaire aanpak, waardoor vaak verrassende oplossingen mogelijk zijn.
  • Als dit kostenbesparingen oplevert, combineert T&A milieukundig onderzoek met natuurtoetsen, geofysisch, archeologisch en explosievenonderzoek.
  • T&A is bekend in de regio en heeft daardoor gemakkelijk toegang tot archieven, diensten en overheden.


Milieukundig bodemonderzoek

Milieukundig bodemonderzoek heeft tot doel het vaststellen van een verontreiniging in de bodem. Om tot dit oordeel te komen moet en achtereenvolgens verschillende stappen worden ondernomen. De omvang en ernst van de aangetoonde verontreiniging kan leiden tot een sanering.

Lees meer

Saneringen

Als uit het nader bodemonderzoek is gebleken dat de aangetoonde bodemverontreiniging ernstig en urgent is, dient een saneringsplan te worden opgesteld. In een saneringsplan wordt de meest geschikte saneringsvariant die naar voren is gekomen uit het onderzoek gedetailleerd uitgewerkt.

Lees meer

Asbest onderzoek

Asbestonderzoek is een belangrijk onderdeel van milieukundig bodemonderzoek. Asbestonderzoek begint met een historisch onderzoek om mogelijke bronnen van asbestverspreiding in kaart te brengen.

Lees meer

Ecologisch onderzoek : natuurtoets of quickscan flora & fauna

Ecologisch onderzoek gaat om de vraag of er kwetsbare ecosystemen (planten of dieren) aanwezig zijn in het bedoelde onderzoeksgebied die risico kunnen lopen door de beoogde werkzaamheden. Om dit te kunnen bepalen voert T&A een natuurtoets of quickscan flora & fauna uit.

Lees meer

Milieukundige consultants

T&A heeft alle expertise in huis voor het in goede banen leiden van het gehele traject van milieukundig bodemonderzoek. Hierbij treden wij op als adviseur. Onze consultants denken vanuit u als opdrachtgever om uw belangen optimaal te behartigen. De veldwerkzaamheden worden verricht door gespecialiseerde veldwerkbureaus waar wij al jarenlang mee samenwerken.

Lees meer

Juridische ondersteuning

T&A Survey biedt juridische ondersteuning bieden bij het milieukundig bodemonderzoek.

Lees meer

Bekijk onze projecten hier