Asbest onderzoek

Asbestonderzoek is een belangrijk onderdeel van milieukundig bodemonderzoek. Asbestonderzoek begint met een historisch onderzoek om mogelijke bronnen van asbestverspreiding in kaart te brengen. Als uit het historisch onderzoek blijkt dat een locatie heeft blootgestaan aan asbest bronnen, zal veldonderzoek naar asbest in en op de bodem moeten worden uitgevoerd.

Visuele inspectie

Voorafgaand aan het reguliere bodemonderzoek wordt het maaiveld van de verdachte locatie eerst visueel geïnspecteerd op verdacht (asbest) materiaal. Als tijdens deze inspectie asbest verdacht materiaal aan wordt getroffen, zal vervolgens ook de grond op asbest moeten worden onderzocht. Ook bij het onverwacht aantreffen van puin in de bodem zal de puin houdende grond op asbest moeten worden onderzocht. Deze onder zoeken zijn gebaseerd op de NEN 5707 voor grond en de NEN 5798 voor bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat.

Asbestinventarisatie gebouwen

Bij een beoogde overdracht van een perceel met daarop onroerend goed, Biedt T&A naast asbestonderzoek in de bodem ook de mogelijkheid om de gebouwen te laten inventariseren op de aanwezigheid van asbest