Geotechnisch onderzoek in explosieven verdacht gebied

Geotechnisch onderzoek, diepte detectie, de bepaling van de lengte van damwanden of de ligging van ankerstangen voert T&A uit met behulp van een magnetometer conus. Hierbij wordt een sondeerstang met ingebouwde magnetometer met behulp van een sondeertruck of sondeerplatform gecontroleerd in de grond gedrukt. Sonderingen kunnen tot op vele tientallen meters diepte gezet worden en zowel op het land als in het water worden ingezet.

Magnetometersonderingen

Magnetometersonderen is een magnetische techniek waarmee diepgelegen ijzerhoudende metalen objecten kunnen worden opgespoord. Toepassingen van magnetometersonderingen zijn:

  • Opsporen van diepgelegen grote metalen objecten (explosieven).
  • Bepalen van de diepte van een damwand.
  • Lokaliseren van gewapende heipalen.
  • Lokaliseren van ankerstangen.
  • Geotechnische sonderingen in verdacht gebied.