De door T&A ontwikkelde TISA 3D Boorgat Radar streeft ernaar de eerste techniek te worden die 3D-GPR metingen uit kan voeren vanuit één boorgat. TISA 3D kan dieper doordringen in de omgeving van het boorgat dan alle momenteel beschikbare geofysische boorgat onderzoekstechnieken.  Recentelijk heeft T&A dit systeem vernieuwd. Het nieuwe TISA 3D systeem heeft een groot aantal verbeteringen ten opzichte van de vorige versie.

Het is inmiddels een traditie: het Reuvensdagen Raadsel, waarbij bezoekers een door T&A gevonden, WOII gerelateerd archeologisch object kunnen proberen te identificeren.  De winnaar van dit jaar is Jean François Gentenaar, archeoloog en GIS specialist bij de gemeente Nijmegen. Veel bezoekers kwamen in de goede richting, maar hij was de eerste die alles wist, met naam en toenaam!

De stikstofcrisis en PFAS problematiek zorgen voor veel vertraging bij grond-, weg- en waterprojecten. Daarom is nu dé tijd om vooronderzoeken en voorbereidende veldonderzoeken uit te voeren. Door nu al het voorwerk te doen kunnen de grondroerende werkzaamheden bij groen licht weer snel opgepakt worden en verspilt u zo min mogelijk tijd en middelen. Het betreft hier zowel bureauonderzoeken als veldonderzoeken waarbij niet gegraven of geboord hoeft te worden.

Drone onderzoek zorgt steeds vaker voor nieuwe inzichten in de archeologie. Bij archeologische onderzoeken en ontgravingen over grote gebieden met veel ondergrondse artefacten, zoals oude fundamenten, kunnen drones een grote kwaliteit- en tijdwinst opleveren omdat de opgravingen gerichter kunnen worden uitgevoerd. Drone technieken die T&A kan inzetten voor archeologisch onderzoek zijn fotogrammetrie en Infrarood thermografie.

T&A heeft een waterbodemonderzoek voor de Provincie Groningen en de samenwerkende partners binnen het programma ED2050 uitgevoerd in natuurgebied de Breebaartpolder. Voor het inmeten van de Breebaart heeft ons R&D team geheel binnenshuis een zelfstandig varend, op afstand bestuurbaar survey vaartuig ontwikkeld, waarmee oppervlaktes van meerdere hectaren in ondiep water ingemeten kunnen worden. Jaarlijks worden aan het eind van de winter faunatellingen uitgevoerd in verschillende natuurgebieden. Deze tellingen werden altijd visueel, vanuit auto’s uitgevoerd. Uit ervaring bleek echter dat de cijfers circa 30% afweken van de realiteit. Onderzoek naar mogelijkheden om de nauwkeurigheid van deze cijfers te verhogen met behulp van drones uitgerust met een Infra Rood (IR) thermografie camera blijkt veelbelovend.  

Vorige week vierde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) haar 75 jarig bestaan. T&A Survey was uitgenodigd om een samen met de EOD ontwikkelde tool voor de identificatie van explosieven te presenteren. De tool is speciaal ontwikkeld om het ontstekingsmechanisme van een Duitse 1200 kg vliegtuigbom te identificeren.


In de afgelopen jaren is het besef gegroeid dat we ook resten van de Tweede Wereldoorlog tot ons erfgoed moeten rekenen. Archeologisch onderzoek naar deze periode vindt vaak plaats in combinatie met explosievenonderzoek. T&A zet hiervoor geofysische technieken als grondradar en magnetometer in. Vanuit de lucht kan T&A middels drone fotogrammetrie archeologische waarden in kaart brengen. Bezoek op 21 en 22 november onze stand op de Reuvensdagen voor meer informatie!


14 oktober 2019 - Voor de aanleg van nieuwe natuur moet met van alles rekening gehouden worden. Ook met niet-ontplofte bommen, die zijn afgeworpen tijdens de Tweede Wereldoorlog en mogelijk nog in/onder een weiland liggen. Als zo’n bom diep genoeg is (en er hoeft bijvoorbeeld niet geheid te worden), is er niets aan de hand. Maar om dat zeker te weten, moet er ‘explosievenonderzoek’ worden gedaan. Dat gaat nu gebeuren in Bilwijk en het Beijersche.

Sinds de muskusrat Nederland heeft gekoloniseerd wordt ze bestreden. De belangrijkste reden daarvoor is het voorkomen van schade aan kaden en oevers. Naast waterveiligheid zijn de kosten van bestrijding jaarlijks circa 30 miljoen Euro. Door middel van onderzoek met drones uitgerust met (warmte)beeld camera’s kunnen de sporen van ratten en de potentieel veroorzaakte schade aan landschap en waterkeringen in beeld worden gebracht.  

Zo’n 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vormen Conventionele Explosieven (CE) nog steeds een risico tijdens graaf- en baggerwerkzaamheden. Om tijdig maatregelen te kunnen nemen willen steeds meer gemeentes, waterschappen en provincies inzicht krijgen in de risico’s op explosieven binnen hun beheergebied. Een volledig Vooronderzoek CE, waarbij het gehele beheergebied in één keer onderzocht wordt of het verdacht is op explosieven, is vaak geen reële optie. T&A houdt daarom rekening met de wensen en werkwijze van de opdrachtgever. Zo kunnen individuele aanpassingen snel gerealiseerd worden. Kwaliteit op maat gemaakt voor uw wensen en inzichten!  

T&A Survey verzorgt al meer dan 10 jaar opleidingen voor diverse OCE certificaten. Inmiddels hebben enkele honderden cursisten bij ons een opleiding gevolgd en het examen met goed gevolg afgelegd. Wij verzorgen OCE trainingen voor individuen en voor bedrijven in zowel Nederlands als Engels.

In Quest van september 2019 staat een uitgebreid artikel over de benadering en de detonatie van de grootste Duitse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Verslaggevers van Quest volgden een project van T&A Survey/van Heteren, waarbij in een weiland bij Rijsenhout langs de A4 vlak bij Schiphol meerdere Duitse vliegtuigbommen, waarvan de zwaarste 1200 kilo woog, zijn benaderd en geïdentificeerd door duikers van T&A en de EOD.

Het is ongelofelijk mooie dat het gelukt is, vertelt burgemeester Lucien van Riswijk bij de opening van het nieuwe, extra spoor tussen Zevenaar en Wehl. De woorden gelden voor explosievendeskundigen van T&A Survey, die de bommen rond de spoorlijn hebben opgeruimd. De genodigden brengen een ovatie als waardering voor het welslagen van het onveilige werk.

In september start een bijzonder meerjarenproject, in het kader waarvan vele tientallen vliegtuigwrakken met vermiste bemanningsleden uit de Tweede Wereldoorlog worden geborgen. Hierbij is een grote rol voor Defensie weggelegd. Het kabinet reserveerde vorig jaar 15 miljoen euro voor de omvangrijke klus.

Op vrijdag 28 juni heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in Pannerden een 250 kilo zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. De bom was gevonden tijdens een explosievenonderzoek van T&A Survey en had een werkend ontstekingsmechanisme. Hij moest daarom eerst ter plekke onschadelijk worden gemaakt. Vervolgens is het explosief naar Pannerden gebracht om gesprongen te worden.

Op 18 en 19 juni heeft de EODD meerdere bommen waarvan twee zeer grote laten springen op het strand van Bloemendaal. Dat leverde een mooi spektakel met rondvliegend zand en veel vuur op. De twee grootste waren Duitse vliegtuigbommen van 1.000  en 1.200 kilo, afkomstig uit een weiland bij Rijsenhout. T&A Survey en van Heteren hebben de bommen in opdracht van SGN en de gemeente Haarlemmermeer benaderd en geïdentificeerd.

Ze liggen al een tijdje op het terrein van tomatenkweker Schenkeveld in Rijsenhout. Een beetje onder de grond, met dekplaten erover, een hek eromheen en scherp in de gaten gehouden met camerabewaking. Maar aan het verblijf van de twee Duitse vliegtuigbommen in het dorp komt nu toch echt een einde.

In de Tooropstraat te Nijmegen worden door  KlokGroep 31 nieuwe duurzame huurappartementen gerealiseerd. Aangezien het een stukje stad betreft met een bewogen geschiedenis die gaat van de Romeinen tot en met WOII, hebben KlokGroep Milieu, ADC ArcheoProjecten en T&A Survey voorafgaand een gecombineerde bodemsanering, archeologisch en explosievenonderzoek uitgevoerd.

Wij zijn trots op ons nieuwe multifunctionele (UXO) survey vaartuig, ontwikkeld in samenwerking met Promarine. De boot is geschikt  voor inshore en nearshore onderzoek tot een diepte van 15 meter. Verschillende onderzoekstechnieken als magnetometer, side scan sonar en multi beam echo sounder kunnen gecombineerd worden ingezet. De data kan aan boord realtime worden geanalyseerd en samengevoegd voor een compleet beeld van de waterbodem. Verdachte objecten worden zo met grote precisie gelokaliseerd. Bekijk de video!

Eind maart vertrokken archeologen David Sam (T&A) en Wouter Waldus (ADC) en op uitnodiging van de Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) naar Honolulu, Hawaii, voor een driedaagse cursus. De aanleiding voor de reis was een project dat T&A in opdracht van DPAA gaat uitvoeren in Nederland. DPAA is een onderdeel van de Amerikaanse Ministerie van Defensie wat zich bezig houdt met het opsporen en identificeren van vermiste Amerikaanse soldaten met de status Prisoners of War (POW) of Missing in Action (MIA).


Bij vooronderzoek en risicoanalyse van conventionele explosieven (CE) speelt de beschikbaarheid en het analyseren van data een belangrijke rol. In de explosievenbranche wordt veel data verzameld. Een actueel thema is welke kansen er liggen voor het meer systematisch verzamelen en analyseren van data en het delen van kennis daarover. Tijdens de VEO Netwerkbijeenkomst gaf Michiel van Oers, directeur van T&A Survey hier een presentatie over.  


The Claritas team in association with our European agents T&A Survey are pleased to announce that we will be running our popular Seismic processing course this in Amsterdam from the 27th to 29th May just prior to the EAGE 2019 conference in London.


T&A Survey voert momenteel een explosievenonderzoek uit op de Noordzee. Een rek met meerdere magnetometers wordt over het wateroppervlak gesleept om de locatie van metaalhoudende objecten (hier testbommen) te bepalen. Doel van het onderzoek is de veilige uitvoering van de bouw van een windmolenpark op zee. 
Op de locatie van voormalig "schijnvliegveld" Rijsenhout uit WOII zijn al 43 vliegtuigbommen gevonden. Om de bommen veilig te kunnen benaderen en ruimen moet bekend zijn welk ontstekingsmechanisme erop zit. Bij de laatste twee Duitse bommen (1.000 en 1.200 kg) zijn de ontstekers geïdentificeerd met een speciaal hiervoor door T&A en de EOD ontwikkelde "identifier".
Duizend en 1200 kilo wegen ze: de laatste twee vliegtuigbommen van de 43 die op het terrein van tomatenkwekerij Schenkeveld liggen. Daarmee wegen de laatste loodjes in Rijsenhout letterlijk het zwaarst. Maar over deze twee joekels, die 600 kilo springstof bevatten, is er goed nieuws: de ontstekingen werken niet meer.