Basiskennis OOO

Certificaat Basiskennis OOO (Basiskennis Explosieven) - Nu ook Online!

Bedrijven of instanties kunnen om verschillende redenen te maken krijgen met het opsporen van explosieven/Ontplofbare Oorlogsresten (OO). Personen die in het explosieven werkgebied ondersteunende werkzaamheden verrichten, zonder dat zij daadwerkelijk deelnemen aan het eigenlijke opsporingsproces, zoals machinisten, grondwerkers en toezichthouders, dienen over het certificaat Basiskennis Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) te beschikken.

Inhoud opleiding     

  • Basiskennis over explosieve stoffen & explosieven,         
  • Basiskennis over de aanpak en uitvoering van projecten volgens het CS-OOO.      
  • Kennen en juist toepassen van veiligheidsregels op explosieven/OOO projecten.

Cursus bij T&A of op locatie


In de cursus wordt u aan de hand van een syllabus en een presentatie voorbereid op het examen. De cursusleider neemt alle toetstermen met u door en geeft waar nodig uitleg en praktijkvoorbeelden.

De cursus en het examen kunnen op kantoor van T&A gevolgd worden of, indien gewenst en bij voldoende deelnemers, bij de opdrachtgever. De opleiding en het examen vinden op dezelfde dag plaats.


Online cursus - NIEUW!

 
In de digitale leeromgeving van T&A/BC-opleidingen kunt u 24/7 terecht en vindt u de theorielessen met bijbehorende vragen om u optimaal voor te bereiden op het examen. Zo leert u de theorie in uw eigen tijd en eigen tempo. 

Na inschrijving ontvangt u de inloggegevens voor de digitale leeromgeving. Met vragen over de lesstof kunt u terecht bij de docent via de chatfunctie in de digitale leeromgeving of via de contactgegevens van de docent.


Examen

Het examen Basiskennis OOO vindt plaats op het kantoor van T&A Survey en bestaat uit een theorie-examen van 25 meerkeuzevragen.

Kosten en data

Op aanvraag

  Nu inschrijven