Januari 2020 begon voor T&A met een frisse duik: de bepaling van de slibdikte in een zandwinlocatie waar de diepte op sommige delen meer dan 30 meter bedroeg. Hiervoor is de subbottom profiler ingezet, een akoestische onderzoekstechniek die de waterbodem in kaart brengt. De waterbodem kan zo tot vele tientallen meters diepte in kaart worden gebracht en obstakels in de waterbodem kunnen worden opgespoord.  

Hoe werkt de subbottom profiler?

De subbottom profiler stuurt een akoestisch signaal de waterbodem in. Materiaalovergangen tussen lagen met verschillende akoestische eigenschappen zullen in de data zichtbaar zijn als reflecties. Wanneer het contrast tussen twee lagen voldoende is, is dit zichtbaar als een reflectie in het profiel.  

Slibdikte bepaling

De subbottom profiler wordt aan een boot gemonteerd, waarna er lijnen worden gevaren door het onderzoeksgebied. Langs de gevaren lijn wordt vervolgens de dikte van de sliblaag bepaald. Door meerdere lijnen te varen, kan een schatting worden gemaakt van de slibdikte in het gehele onderzoeksgebied en kan een gedetailleerd profiel worden gemaakt van de opbouw van de bodem. De opdrachtgever kan met de opgestelde rapportage vervolgwerkzaamheden uitvoeren.