Er wordt hard gewerkt aan de afronding van het privaat Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO. De publicatie wordt in de loop van januari 2021 verwacht. Naar aanleiding van de berichtgeving in november hebben al meer dan 10 bedrijven, waaronder T&A Survey, zich gemeld voor de voorinschrijving.

Per 1 januari 2021 treedt het wettelijk verplichte Certificatieschema inzake de opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO) in werking. In tegenstelling tot het huidige WSCS-OCE zal dit nieuwe wettelijke opsporingsschema geen eisen meer bevatten aangaande het (historisch) vooronderzoek.

Als antwoord hierop wordt onder leiding van het CCvD-OO het private Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO afgerond. In samenspraak met certificatie-instelling TUV Nederland zijn de uitrol en implementatiewerkzaamheden in volle gang. Het certificatieschema is voor 95% gereed.

Een projectteam bestaande uit betrokkenen van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in ons werkveld, begeleidt VOMES bij de uitrol en implementatie van dit private certificatieschema. Hierbij is een tijdpad afgesproken.

Doelstelling is dat uiterlijk per 1 april 2021 een aantal organisaties bereid zijn gevonden om zich te laten certificeren tegen de eisen van het private Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO. De laatste versie hiervan treft u aan in deze link. Er zullen nog wijzigingen volgen maar de structuur blijft overeind.