De Triasboring is een maand geleden gestart. Het boren van de eerste sectie is goed verlopen. Het aansturen van de boorkop in de kalkformatie was de eerste dagen een uitdaging. Het bleek lastig om een hoek van 30 graden te behouden in het zwakke gesteente met hard vuursteen. Daarom is deze sectie iets langzamer geboord dan voorzien.

Maandag 6 november gaat de Triasboring  van start! De boorkop werd vrijdag ingewijd in aanwezigheid van o.a. deelnemende bedrijven, aandeelhouders en omwonenden. Op 6 november wordt het eerste gat geboord, in de olie- en gasindustrie ook wel spud genoemd. Vanaf nu is Trias Westland 24 uur per dag, zeven dage per week in bedrijf.

T&A heeft sinds 2013 een eigen archeoloog in dienst en heeft sindsdien vele succesvolle projecten afgerond, waarbij archeologie en WOII explosievenonderzoek gecombineerd werden.  Op donderdag 16 en vrijdag 17 november staan wij voor de vijfde keer op de Reuvensdagen, het grootste jaarlijkse archeologisch congres van Nederland, dit jaar te Leiden.

T&A is er trots op sinds 19 oktober 2017 in het bezit zijn van een procescertificaat voor het uitvoeren van archeologish onderzoek. Het certificatieschema SIKB 4000 stelt eisen aan de voorbereiding en uitvoering van archeologisch onderzoek door de gecertificeerde organisatie. 

Deze week is gestart met het aanvoeren en opbouwen van de boortoren. Deze installatie van KCA Deutag is een complex van ca. 52 meter hoog, kan ca. 350 ton boorstang tillen, heeft een vermogen van 1.500 PK en kan maximaal 5.000 meter diepte bereiken. De boortoren is vooral ingezet in de olie- en gasindustrie en is recent vanuit Turkije naar Nederland verhuisd.

Zonder het gebruik van aardwarmte is een duurzame energietransitie niet mogelijk. De helft van ons energiegebruik bestaat uit warmte. Oud-politiek leider Diederik Samsom besloot HVC te versterken met zijn kennis en netwerk. Hij wil snelheid maken.Deze maand gaan de boringen naar aardwarmte voor Trias Westland beginnen. T&A Survey is in dit project verantwoordeiljk voor de geologische studies, het putontwerp en het boormanagement. Diederik Samsom: Geothermie is nu waar offshore wind tien jaar geleden was.

Op de website van de Overheid is bekendgemaakt dat  er  een aantal aangepaste regels voor volledige ROC-houders van kracht zijn. De aanpassingen zijn niet van toepassing voor ROC-light. De Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is op 4 oktober gepubliceerd. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

T&A is gecertificeerd volgens de CO2-bewust certificaat 3 versie 3.0. De grootste uitstoot van CO2 (Scope 1) wordt veroorzaakt door het wagenpark van T&A. T&A heeft als doelstelling om de CO2-emissie van het wagenpark per gereden kilometer te verminderen.  

De afgelopen maanden is flink wat werk verzet op de boorlocatie van Trias Westland. In juni zijn de conductors (beschermhulzen) voor de productie- en injectieput geboord. Daarna zijn de buizen en mantels voor de kabels en leidingen gelegd en is het puingranulaat voor de fundering aangebracht. Intussen was het spannend of de heipalen van ruim 26 meter lang op tijd geleverd konden worden, maar dat zat mee. Half augustus zijn de heiwerkzaamheden gestart, voorspoedig verlopen en inmiddels afgerond.

Archeologisch onderzoek aan de voet van befaamde John Frostbrug heeft nieuwe kennis opgeleverd over de Slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog. Een team van archeologen, waaronder David Sam van T&A,  stuitte op sporen van de gevechtshandelingen bij de brug en van de periode na de bevrijding. Er zijn persoonlijke bezittingen van Britten en Duitsers opgegraven en stalen delen van de opgeblazen brug. Onlangs verscheen het rapport met de resultaten van het onderzoek uit 2013/2014, dat op 22 september 2017 wordt overhandigd aan de stadsarcheoloog van Arnhem.

TISA 3D is a state-of–the-art, patented and revolutionary technology which needs to be brought to deep oil and gas reservoirs in order to maximize oil and gas recovery. These measurements will increase the data density of these reservoirs immensely. Based on the Proof of Concept performed by Delft University of Technology, the technology can be used successfully in oil and gas reservoirs for different applications like monitoring, geosteering and wireline logging.

T&A is gecertificeerd volgens de CO2-bewust certificaat 3 versie 3.0. De grootste uitstoot van CO2 (Scope 1) wordt veroorzaakt door het wagenpark van T&A. T&A heeft als doelstelling om de CO2-emissie van het wagenpark per gereden kilometer te verminderen. Naast het controleren op de juiste bandenspanning, cursussen zoals “het nieuwe rijden”, waar mogelijk carpoolen of reizen met de trein is het vernieuwen van het wagenpark met meer energie zuinige modellen ook een goede maatregel om de CO2 uitstoot te verminderen.

Om de herinrichting en versterking van een dijk veilig te laten verlopen heeft T&A in een uiterwaard van de Waal een explosievenonderzoek uitgevoerd. Voorafgaand aan het onderzoek vond eerst een historisch vooronderzoek plaats, omdat er tijdens de bevrijdingsgevechten beschietingen en bombardementen zijn uitgevoerd tussen de Duitse troepen aan de ene zijde van de Waal en aan de overzijde de geallieerden.

Gaat u hernieuwbare energie produceren met behulp van geothermie? Vanaf dinsdag 3 tot donderdag 26 oktober kunnen de aanvragen voor de SDE+ subsidie najaar 2017 ingediend worden. Het is belangrijk dat uw aanvraag compleet is want alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. T&A Survey Ondergrondse Duurzame Energie neemt u deze ingewikkelde klus uit handen. Er staat voor deze aanvraagronde maar liefst 6 miljard Euro aan SDE+ subsidie klaar. Hét moment om erbij te zijn dus!  

De werkzaamheden voor het geothermieproject hebben deze zomer niet stilgestaan. De conductors voor de productieput en de injectieput, respectievelijk voor het oppompen van warm water en het terugpompen van afgekoeld water, zijn inmiddels succesvol geïnstalleerd. De conductors vormen een beschermhuls van 125 meter diep die dient ter afscheiding van de watervoerende lagen om eventuele vervuiling te voorkomen. De bouw van de boorlocatie is in volle gang en zal naar verwachting begin oktober worden afgerond.

T&A Survey is lid geworden van Stichting Warmtenetwerk, een breed samengesteld platform dat het gebruik van fossiele energie en de uitstoot van broeikasgassen wil verminderen door bevordering van collectieve warmte- en koudenetten.


Afgelopen weken zijn de conductors voor de productieput (oppompen van warm water) en de injectieput (terugpompen van afgekoeld water) voor het geothermieproject Trias Westland geboord. Dit is vlot verlopen. Een conductor is een soort beschermhuls van 125 meter diep voor de watervoerende lagen. Momenteel is het grondwerk op de boorlocatie in volle gang.

Als bodemonderzoeksbureau gespecialiseerd in explosievenopsporing zijn veel medewerkers bij T&A Survey dagelijks bezig met de Tweede Wereldoorlog. Mijn voorstel om ons jaarlijkse personeelsuitje te combineren met een bezoek aan de voormalige slagvelden van de Slag om Arnhem werd dan ook met groot enthousiasme ontvangen. In het dagelijks leven ben ik historisch vooronderzoeker bij T&A Survey. In mijn vrije tijd organiseer ik namens STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) regelmatig zogenaamde Battlefield Tours in de regio Arnhem. En zo gebeurde het dat we op vrijdag 16 juni 2017 afreisden naar Oosterbeek en Arnhem.

Archeologisch onderzoek in Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem 
In het kader van het project Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat hebben ADC ArcheoProjecten en T&A Survey in 2013 en 2014 een groot archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied Stadsblokken-Meinerswijk. Uit vooronderzoek bleek dat zich op die locaties een restgeul uit de Middeleeuwen en enkele vindplaatsen uit de Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog bevinden, die door de geplande werkzaamheden bedreigd zouden worden. De rapportage, die is opgenomen in de reeks van ADC monografieën, is nu beschikbaar. 

30% van de warmte die de industrie nodig heeft, zou in de toekomst door Ultra Diepe Geothermie geleverd kunnen worden. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven hebben op 19 juni de zogeheten Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) ondertekend. Dit is een belangrijke stap om de mogelijkheden voor UDG in Nederland in kaart te brengen en een basis te leggen voor verdere ontwikkeling van deze technologie. Onlangs heeft T&A Survey een onderzoek afgerond over de potentie en risico’s van Ultra Diepe Geothermie in Nederland...

Op woensdag 10 mei is het startschot gegeven voor het geothermieproject Trias Westland, T&A Survey ODE is vanaf het begin betrokken geweest bij dit project, waarbij 49 (glastuinbouw)bedrijven gaan boren naar aardwarmte op vier kilometer diepte. Hiermee verwarmen de Westlandse bedrijven straks hun kassen en gebouwen op een duurzame manier en tegen een stabiele kostprijs. Deze diepe boring is een primeur in Nederland. Eind april zijn de contracten getekend. De voorbereidende werkzaamheden op de boorlocatie aan de Lange Broekweg in Naaldwijk zijn inmiddels gestart.

De Haven van Coers in Arnhem moet dieper worden . Van Heteren heeft daarom de  taak om een circa anderhalve meter dikke laag af te graven in de haven en de havenmonding. Baggeren is niet zonder risico in dit gebied waar veel gevochten is, vlakbij de beroemde John Frostbrug. Vooronderzoek had al uitgewezen date er geen vliegtuigbommen te verwachten waren in de haven, maar andere munitie en oorlogstuig konden niet uitgesloten worden. T&A Survey is daarom ingehuurd om uit te zoeker of er nog niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog verborgen gaan onder het rivierslib.

Fotogrammetrie is het maken van kaarten aan de hand van digitale luchtfoto’s die met een speciale hoge resolutie fotocamera worden gemaakt. Door deze lichtgewicht fotocamera aan een drone te bevestigen, worden hoge resolutie digitale 3D luchtfoto’s gegenereerd die vervolgens met speciale software worden geprocessed en bewerkt.

Geo-elektrische metingen (weerstandsmetingen) zijn een elektrische onderzoekstechniek waarmee op niet destructieve wijze vanaf het maaiveld de weerstand van de ondergrond wordt bepaald. Deze techniek kan worden ingezet bij dijkinspecties als de ondergrond nauwkeurig in kaart gebracht moet worden.

De Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) heeft op 6 april de VEO Bommenkaart gelanceerd tijdens de drukbezochte Netwerkbijeenkomst Conventionele Explosieven in het Nationaal Militair Museum te Soest. De VEO Bommenkaart geeft inzicht in locaties waar vooronderzoek of opsporingsonderzoek naar Conventionele Explosieven heeft plaatsgevonden.  

Met een LiDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) sensor bevestigd onder een drone kan T&A Survey Drone Services de geometrie van dijklichamen tot in detail vastleggen. De LiDAR sensor meet met een laserpuls de afstand tot punten in de omgeving. Het eindresultaat is een zeer nauwkeurig 3D beeld van het oppervlak van de dijk.

Op 28 april 2017 wordt in ‘s-Hertogenbosch de eerste editie van het 1-daags congres Strijdigheden gehouden, het Nederlandse congres voor conflictarcheologie. Voor deze eerste editie is Het Noordbrabants Museum de gastlocatie, naar aanleiding van de op dit moment daar aanwezige expositie Opgegraven Strijd, de archeologie van de oorlog.

In samenwerking met T&A Survey’s technieken voor waterbodemonderzoek is T&A Drone Services in staat om 3D digitale hoogtemodellen en terreinmodellen en orthofoto mozaïeken  te maken van onderzoeksgebieden die zich uitstrekken onder de waterspiegel. Door de onderzoeksresultaten met elkaar te combineren ontstaat er een compleet digitaal terreinmodel van de land- en waterbodem van dijken, golfbrekers, pieren, uiterwaarden, delta’s en haven- of kustgebieden.

Vorig jaar lanceerde advies- en ingenieursbureau MWH, nu onderdeel van Stantec, de MWH Bodemrisicokaart, die in één oogopslag bodemkwaliteitsgegevens in heel Nederland inzichtelijk maakt. Onlangs is deze digitale kaart uitgebreid met informatie over archeologie en niet gesprongen explosieven. Rik de Visser van MWH licht de voordelen en uitbreiding van de kaart toe.

T&A Survey heeft in de afgelopen jaren vele grote en kleine historische vooronderzoeken naar de aanwezigheid van explosieven uitgevoerd in heel Nederland. Op dit moment werkt ons team weer aan een groot Gemeentebreed Vooronderzoek. Wie zijn deze historisch onderzoekers precies en wat doen ze? Jeroen Niels geeft ons een kijkje achter de schermen. Hij is specialist cultureel erfgoed en battlefield-gids en werkt sinds 2015 bij T&A als historisch onderzoeker explosieven.

T&A Survey is als lid van de Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) ook dit jaar weer met een team aanwezig op de jaarlijkse Netwerkbijeenkomst CE. Deze vindt plaats op donderdag 6 april 2017 in het Nationaal Militair Museum op Park Vliegbasis Soesterberg te Soest. Tijdens de bijeenkomst ontvangt u informatie over de ontwikkelingen rondom Vooronderzoek, Risicoanalyse en Opsporing van Conventionele Explosieven die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog in onze (water)bodem zijn achtergebleven.

Om de ondergrond in kaart te brengen voor de winning van geothermie maken we gebruik van seismiek. Door de weerkaatsing van kunstmatig opgewekte trillingen aan het oppervlak te meten krijgen we een indruk van de structuren in de diepe ondergrond. Het is ook mogelijk om relatief oude, reeds beschikbare, seismiek uit de jaren zestig tot en met tachtig te verbeteren met nieuwe moderne algoritmes en programma’s. Dit noemen we reprocessing.

Drone IR spectrometrie kan van grote toegevoegde waarde zijn bij het uitvoeren van milieukundige onderzoeken zoals het monitoren van vegetatie, aardverschuivingen en het bepalen van de chemische of minerale samenstelling van milieuvervuiling. De metingen kunnen plaatsvinden vanaf het maaiveld maar ook vanuit de lucht. Door drones te gebruiken in plaats van bemande vliegtuigen kan der dichter bij het onderzoeksgebied of object gevlogen worden, waardoor de kwaliteit en gedetailleerdheid van de meetresultaten vele malen beter is. Tegelijkertijd zijn drones ook veel goedkoper in het gebruik.

In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft T&A Survey Drone Services een fotogrammetrisch onderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de nevengeul van de rivier de Vecht door middel van een vlakdekkende fotogrammetrische revisiemeting. Aangezien het onderzoeksgebied zo’n 2 kilometer lang is, heeft het waterschap ervoor gekozen de metingen uit te laten voeren vanuit een Drone.

Infrarood (IR) thermografie is een contactloze meetmethode waarbij de oppervlakte temperatuur van een lichaam of voorwerp wordt gemeten. Door een thermografische infrarood camera onder een drone te bevesitigen kan T&A Survey Drone Services snel en eenvoudig vanuit de lucht temperatuurverschillen opsporen. Dit maatk IR thermografie bij uitstek geschikt voor de inspectie van zonneparken.

T&A Survey werkt momenteel aan een onderzoek om de potentie van Ultra Diepe Geothermie (UDG) voor Nederland in kaart te brengen. In vergelijking met conventionele diepe geothermie wordt er bij UDG gezocht naar hogere temperaturen met waardes van minimaal 150 °C.

Nu er met bijna 50 tuinders contracten zijn afgesloten voor warmteafname, gaat Trias Westland medio 2017 beginnen met de proefboringen voor het aardwarmteproject. De voorbereidingen hierop, waarbij T&A Survey een belangrijke rol speelt, zijn inmiddels in volle gangVerdrietig hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen van onze sterke, dappere collega en vriend Alex Bakker. Alex heeft met veel enthousiasme en inzet de afgelopen jaren bij ons bedrijf gewerkt. Wij zullen hem herinneren als een fijne en kundige collega die met veel humor voor iedereen klaar stond. Wij zullen Alex missen.