T&A praat tijdens de No-Dig beurs in Nijkerk geïnteresseerden bij over de mogelijkheden van het combineren van (waar nodig) archeologisch, milieukundig en explosievenonderzoek met het in kaart brengen van de aanwezige kabels en leidingen in aanvulling op de KLIC gegevens.  


T&A ondersteunt het  Nederlandse Build Back Better Ukraine initiatief en draagt hierbij met name haar kennis en ervaring over aan lokale partijen op het gebied van drone detectie en data analyse.

T&A werkt op dit moment aan verschillende geothermische studies om de ondergrond in kaart te brengen en op basis daarvan te adviseren welk bodemenergie of geothermisch systeem voor de betreffende locatie het efficiëntste is. Maar er is meer te melden: wijzigingen in wetgeving , de geothermie boring in Delft en de Open Energie dag 2023!   

Sinds de eerste waterbodemonderzoeken in de vorige eeuw, is T&A uitgegroeid tot een specialist in waterbodemonderzoeken. Wat minder bekend is dat T&A sinds 2016 ook elk jaar near- en offshore onderzoeken uitvoert met multibeam, side scan sonar (sss), magnetometers en sub-bottom profiler om de zeebodem in kaart te brengen. 

Op 4 juli heeft de EODD de door T&A Survey aangetroffen Engelse vliegtuigbom van 500 Lb MC MK1 bij Rilland, gemeente Reimerswaal, gedemonteerd. De vliegtuigbom was aangetroffen tijdens opsporingswerkzaamheden in verband met een nieuwe hoogspanningsmast van TenneT. 

Op maandag 3 juli heeft T&A voor de Omgevingsdienst Rivierenland en diverse van de daartoe behorende gemeentes een presentatie gegeven over (gemeentebreed) vooronderzoek naar ontplofbare oorlogsresten (OO/explosieven), opsporing en gemeentelijk beleid. 

Voor Waterschap Scheldestromen in Zeeland is T&A Survey momenteel bezig met het detecteren van 23 hectare waterbodem. Eerder heeft T&A voor dit gebied eerder een Historisch Vooronderzoek Na-Conflictperiode uitgevoerd.

Woensdag 14 juni 2023 organiseert VEO een Netwerkbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over ontwikkelingen binnen het OO-werkveld. Daarnaast is er volop ruimte om te netwerken en kennis en informatie uit te wisselen.

Voor zowel nieuwbouw als particulieren is het steeds vaker een aantrekkelijke optie om de voorziening van warmte (maar ook koeling!) te dekken met een gesloten bodemenergiesysteem (GBES). T&A bezocht partner Geo4NRG in Schagen.

Door geofysisch onderzoek met grondradar of met behulp van drones kunnen de sporen van dassen, bevers en ratten en de potentieel veroorzaakte schade aan het landschap in beeld worden gebracht.


Ben jij een ervaren werkvoorbereider die wegwijs is in de grond, weg en waterbouw? Wil je je blikveld verbreden en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Bij T&A Survey is een vacature ontstaan voor jou!

Ben je een ervaren milieukundige die zijn/haar blikveld wil verbreden naar andere disciplines op het gebied van bodemonderzoek? Kortom, ben je klaar een nieuwe uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou!In de afgelopen maanden is T&A Survey in opdracht van Vissers Ploegmakers bezig geweest met een beveiligd baggerproject in een dode arm van de rivier de Dommel. Omdat er uit vooronderzoek was gebleken dat het gebied verdacht was op explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, moest de waterbodem eerst afgezocht worden met detectieapparatuur.

Wil jij je goed voorbereid je VOMES theorie- en praktijkexamens ingaan of je kennis opfrissen voor de 3-jaarlijkse hercertificering voor de Basiskennis OOO of als (assistent/senior) deskundige OOO? Dan ben je bij T&A Survey aan het goede adres.

In het lentenummer van het tijdschift van Waterschap Scheldestromen staat een artikel over de door T&A Survey uitgevoerde explosievenopsporing in Retranchement. Maurice van Gennip, senior deskundigde OOO bij T&A, legt hierin uit hoe de opsporing van explosieven in zijn werk gaat en vertelt over dit mooie project project.

Op 2 en 3 maart was T&A Survey aanwezig op GeoTHERM 2023 in Offenburg, Duitsland. GeoTHERM is een jaarlijkse terugkerende expo en wetenschappelijk congres over geothermie. Bijna 5.000 bezoekers en 160 exposanten konden elkaar ontmoeten en beraadslagen over de geothermische vorderingen op het gebied van wetenschap en techniek.

Op het moment is T&A  bezig met de benadering van twee objecten in de waterbodem van een haven. Hiervoor maken we gebruik van een zogenaamde "benader-ring".  Door de opsporingswerkzaamheden kunnen de werkzaamheden zonder risico’s van explosieven en zonder onverwachte obstakels verder worden uitgevoerd.

Opgeleid als geoloog werk ik al vijf jaar in het land van bodemenergie. Op vakantie ben ik vooral in bergachtige gebieden te vinden. Dat is Wilmer Roest in een goede notendop, en per februari ben ik te vinden als specialist ondergrondse energie bij T&A Survey.