Technieken & sensoren

T&A heeft een breed scala aan sensoren en geofysische technieken in huis die aan onze drones bevestigd kunnen worden om zo een onderzoek of inspectie uit te voeren. Zo bieden wij voor iedere opdracht de beste configuratie.


Fotogrammetrie

Fotogrammetrie is het maken van kaarten aan de hand van digitale luchtfoto’s die met speciale hoge resolutie fotocamera’s worden gemaakt. Door lichtgewicht fotocamera’s aan drones te bevestigen kunnen hoge resolutie digitale 3D luchtfoto’s worden gegenereerd die vervolgens met speciale software kunnen worden geprocessed en bewerkt.

Lees meer

Infrarood thermografie

Infrarood (IR) thermografie is een contactloze meetmethode waarbij de oppervlakte temperatuur van een lichaam of voorwerp wordt gemeten. Dit gebeurt met een thermografische infrarood camera of warmtebeeld camera

Lees meer

Infrarood spectrometrie

IR spectrometrie meet de infrarood absorptie van een object. Het percentage licht dat door het meetobject is gereflecteerd, wordt als een grafiek weergegeven. Een dergelijke grafiek, infrarood spectrum genoemd, is een weergave van de frequenties van het geabsorbeerde infrarode licht.

Lees meer

LiDAR

LiDAR (Laser imaging Detecting And Ranging) techniek bepaalt de afstand tot een object of voorwerp door middel van laserpulsen. De techniek is vergelijkbaar met radar maar gebuikt lichtgolven in plaats van radargolven. Omdat de golflengte van laserlicht vele malen kleiner is dan van een radargolf, kunnen met LiDAR veel kleinere objecten worden gedetecteerd dan met radar.

Lees meer

Corona Camera

Een Corona camera brengt de oppervlakteontladingen (corona’s) in beeld die ontstaan bij beschadiging van de isolatie van onder andere hoogspanningsschakelaars en hoogspanningskabels. Deze beschadigingen kunnen uiteindelijk kan leiden tot uitval, brand en explosies.

Lees meer

Methaangas detector

In de gasindustrie is er veel vraag naar een eenvoudige en betaalbare methode om methaangaslekken in gasleidingen of bij gaswinning op te sporen. Het meetprincipe van de drone methaangas detector is gebaseerd op de eigenschap van methaan om een (infrarood) laser straal met een specifieke golflengte te absorberen; de zogeheten infrarood absorptie technologie.

Lees meer

Magnetometer & gradiometer

Met de Drone magnetometer en gradiometer kunnen ijzerhoudende objecten (explosieven) en bodemlagen vanuit de lucht worden opgespoord. Hoewel nog in ontwikkelingsfasen heeft T&A het drone magnetometer systeem reeds vele malen succesvol ingezet.

Lees meer

Grondradar

Grondradar of GPR (Ground Penetrating Radar) is een elektromagnetische reflectietechniek waarmee de bovenste meters van de ondergrond snel en met grote nauwkeurigheid in kaart worden gebracht. Deze geofysische techniek wordt met name ingezet voor het lokaliseren van objecten (explosievenonderzoek) en bodemlagen.

Lees meer

EM inductie

De EM inductie (of Radio EM) techniek is een elektromagnetische inductietechniek waarmee de elektrische geleidbaarheid van de ondergrond wordt bepaald. Metalen objecten, zoals explosieven en kabels en leidingen, geleidende bodemlagen en breukzones kunnen met deze geofysische techniek in de ondergrond worden opgespoord.

Lees meer

Bekijk onze projecten hier