De archeologie van de Tweede Wereldoorlog (WOII) maakt de laatste jaren een steeds groter deel uit van de onderzoeksagenda van gemeenten, veelal in combinatie met explosievenonderzoek.

Als de Archeologische Verwachtingskaart van uw gemeente te weinig informatie over WOII bevat, kan het zinvol zijn om de Verwachtingskaart aan te vullen met een specifieke WOII laag. T&A biedt gemeenten hiervoor 3 opties.

  1. Quick Scan - Een Quick Scan WOII Archeologie is een inventarisatie waarbij WOII objecten, structuren en gebieden als loopgraven, bunkers, slagvelden en bomkraters worden weergegeven op een kaart, eventueel in combinatie met een Quick Scan
  2. Verwachtingskaart - Voor het opstellen van een complete Verwachtingskaart WOII Archeologie raden wij een combinatie met een Gemeentebreed Vooronderzoek CE aan. Gemeenten kunnen dan een beroep doen op 70% subsidie voor explosievenonderzoek.
  3. Beleidskaart - T&A stelt een Verwachtingskaart WOII Archeologie op en assisteert en adviseert de gemeente vervolgens bij het opstellen van een Beleidskaart WOII Archeologie. Per locatie geven wij een advies ten aanzien van het archeologisch beleid.

Specialisten in (gecombineerd) bodemonderzoek

T&A is gespecialiseerd in het uitvoeren van gecombineerd explosieven en archeologisch bodemonderzoek. Dit geldt zowel voor bureau- als veldonderzoeken. Onze archeoloog is ook assistent OCE-deskundig, waardoor hij meer expertise en bevoegdheden heeft bij explosievenonderzoek. Bij bodem verstorende werkzaamheden werken we samen met ADC ArcheoProjecten. Lees meer>>