Geofysische Detectietechnieken

T&A heeft een groot aantal geofysische detectietechnieken in huis. Per project bepalen wij welke technieken het beste ingezet kunnen worden om het onderzoeksdoel te bereiken. Factoren als dieptebereik, locatiespecifieke omstandigheden, nauwkeurigheid, meetsnelheid en kosten spelen hierbij een rol.

Uitvoering van de detectie

De metingen worden verricht door de apparatuur lopend, achter een quad of boot over de onderzoekslocatie te bewegen. Soms moet de onderzoeksapparatuur dichter bij het onderzoeksdoel gebracht worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een boorgat. Alle toegepaste geofysische technieken zijn niet-destructief, waardoor een locatie na afloop direct weer vrij toegankelijk is. Soms worden locaties gedeeltelijk afgezet of wordt er gewerkt met rijdende afzettingen.

Technieken voor explosievendetectie

De geofysische technieken  die worden toegepast voor de opsporing van explosieven reageren op materiaalveranderingen in de ondergrond veroorzaakt door de aanwezigheid van metaalhoudende objecten. Al onze detectietechnieken zijn wereldwijd getest en geschikt bevonden voor de detectie van explosieven.

Meetresultaten

De resultaten zijn in het veld meestal nog niet meteen beschikbaar. De data worden op kantoor geanalyseerd en vervolgens gerapporteerd. Afhankelijk van het doel van het onderzoek gebeurt dit in een overzichtskaart, een dwarsprofiel of een contourkaart van de ondergrond.

Door T&A veelgebruikte gebruikte technieken bij explosievenopsporing zijn:


De 3D Radar maakt het mogelijk om door het lopen of rijden van een enkele meetlijn  snel en (kosten) efficiënt een 3D beeld van de ondergrond te genereren.

Grondradar, ook wel bodemradar of georadar genoemd, is een elektromagnetische reflectietechniek waarmee op niet-destructieve wijze vanaf het maaiveld de bovenste meters van de ondergrond snel en met grote nauwkeurigheid in kaart kunnen worden gebracht. Deze geofysische techniek wordt met name ingezet voor het lokaliseren van moeilijk opspoorbare objecten en (bodem)lagen. De nauwkeurigheid die met grondradar bereikt kan worden, is uitermate hoog.

Meetprincipe

Grondradar werkt met elektromagnetische golven die via een zendantenne de grond in worden gestuurd. Deze golven reflecteren in een bodem of constructie wanneer de materiaaleigenschappen veranderen. De gereflecteerde golven worden geregistreerd met behulp van een ontvangstantenne. De golven worden zowel door metalen als kunststof objecten gereflecteerd, zodat detectie van beide soorten materiaal mogelijk is.

Uitvoering van metingen
De meetapparatuur wordt in veel gevallen achter een voertuig gehangen, maar kan ook handmatig worden voortbewogen. Dit meetsysteem is met name geschikt voor onderzoeken op grote onderzoekslokaties zonder bovengrondse obstakels, bijvoorbeeld voor het opsporen van objecten onder het spoor, het in kaart brengen van het ballastbed op het spoor of het in kaart brengen van de dikte van asfalt en funderingslagen van trambanen, wegen en dijken.

Voordelen van de 3D Radar:
  • het aantal metingen zowel in horizontale als verticale (diepte) richting aanzienlijk groter is dan met andere bestaande meetsystemen.
  • Doordat de 3D-Radar werkt met meerdere frequenties tegelijkertijd, kan worden ingezoomd op verschillende dieptes.
  • Vanwege de breedte van het meetsysteem (1.5 tot 2.5 meter) kan een veel groter gebied worden bemeten in een enkele meetlijn.

Dit resulteert in een gedetailleerd 3D beeld van de ondergrond.