Archeologisch waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek kan verschillende doeleinden hebben, zoals onderzoek naar archeologie of explosieven, waterdieptemetingen, milieukundig onderzoek of inspectie met duikers. T&A combineert deze onderzoeken, waardoor u efficiënter, sneller en tegen lagere kosten een volledig beeld van de waterbodem heeft. Bij de uitvoering van gecombineerd waterbodemonderzoek werken wij samen met ADC Maritiem onderwaterarcheologie (KNA gecertificeerd) en Baars-CIPRO duik- en waterbodemonderzoek (NAS 2 gecertificeerd).

Combinatie van meetgegevens

In hydrografisch en geofysische meetresultaten kunnen lokale afwijkingen in waterdiepte, aardmagnetisch veld, laagovergangen of waterbodemopbouw zichtbaar zijn. Deze kunnen duiden op de aanwezigheid van explosieven, scheepswrakken of ander obstakels in de waterbodem. Door de gegevens van verschillende onderzoekstechnieken te combineren, ontstaat een duidelijker beeld van de oorzaak van afwijkingen.

De belangrijkste voordelen van gecombineerd waterbodemonderzoek zijn:

Op basis van de onderzoeksresultaten kan nader waterbodemonderzoek met boringen of duikers, indien nodig, beter onderbouwd  en gerichter plaatsvinden. Ook de kans op onverwachte (archeologische) vondsten tijdens de reguliere werkzaamheden neemt af. In beide gevallen levert dit aanzienlijke tijd- en kostenbesparing op.

Download flyer gecombineerd waterbodemonderzoek