TISA® 2D Borehole Radar

De TISA 2D Boorgat Radar is een eenvoudige, veilige en duidelijke manier om gegevens over de ondergrond te verzamelen. De TISA 2D kan worden gebruikt in verschillende ondiepe en diepe ondergrondse toepassingen waar oppervlakteradar niet mogelijk is.  

2 antennes, 1 boorgat

Uniek voor de TISA 2D is de reflectiemodus, waarin beide antennes zich in hetzelfde boorgat bevinden. De uitgezonden pulsen worden gereflecteerd door een nabijgelegen object en gedetecteerd door de ontvangstantenne. De diepte van het antennesysteem en de tweerichtingsreistijd van de gemeten puls definieert de 2D-positie van het gedetecteerde object.  

Radaronderzoek in bebouwde omgeving

Radaronderzoek in dichtbebouwde gebieden vereist een andere aanpak dan open gebieden, waar Grondradar (GPR) het meest wordt gebruikt. Zo kan een object zich bijvoorbeeld onder een betonnen plaat of onder een gebouw bevinden. De TISA 2D Boorgat Radar kan hierbij een uitkomst bieden. Wanneer er een contrast is tussen de elektromagnetische eigenschappen van het doelwit en zijn omgeving, kan de TISA 2D het object isoleren en nauwkeurig te lokaliseren.  

Toepassingen TISA 2D

De TISA 2D kan ingezet worden in gevallen waarbij ondergrondse structuren en hun omgeving contrasterende elektromagnetische eigenschappen bezitten. De meest voorkomende toepassingen van TISA 2D zijn:

 Bouw en infrastructuur:
Mijnbouw:
 • Detectie van funderingen
 • Detectie van ondergrondse opslagtanks
 • Metaalhoudende en niet-metaalhoudende ondergrondse objecten
 • Inspectie van betonnen schachten
 • Detectie van sinkholes
 • Detectie van holtes en gaten
 • Karst en breuk detectie
 • Bepaling van de doorsnede van jet grout kolommen
 • Detectie van gevaarlijke rotsformaties
 • Detectie van water reservoirs
 • Detectie van breuknetwerken
 • Afbakening van ertslichamen en schatting van reserves

Militair:

Data Processing software

De verzamelde data wordt getoond, verwerkt en geïnterpreteerd met T&A’s TISAMap software tot een zeer nauwkeurig en duidelijk eindresultaat.

Optie twee boorgaten

Metingen kunnen ook uitgevoerd worden in de transilluminatie modus, waarbij de zend- en ontvangstantennes in twee verschillende boorgaten geplaatst worden. Hierdoor zijn nog meer toepassingen mogelijk.

Projecten en case studies

De TISA 2D Boorgat Radar is met succes ingezet in een breed scala aan projecten: van detectie van sinkholes tot het opsporen van explosieven en betonnen muren. TISA 2D wordt in Europa het meest gebruikt bij de detectie en identificatie van  explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. In gebieden waar een explosieven liggen kan de TISA 2D ingezet worden voor het opsporen van metalen voorwerpen zoals ondergrondse opslagtanks of stalen vaten.
TISAMap is het speciaal ontworpen softwarepakket voor het weergeven, verwerken en interpreteren van data verzameld met TISA 2D. Naast standaard processing steps zoals Dewow en AGC gain applicatie, maakt TISAMap het mogelijk het geregistreerde diepte-interval onder te verdelen in door de gebruiker gedefinieerde horizontale lagen. Deze functie is vooral handig voor verticaal geregistreerde radarprofielen, waarbij de bodemomstandigheden vaak onder invloed van diepte veranderen. Door het invoegen van verscheidene lagen heeft de gebruiker de mogelijkheid om individuele verwerkingsparameters toe te passen op de verschillende grondlagen (bijvoorbeeld klei- versus zandlagen).

Interactieve hyperboolaanpassing maakt de schatting van de golfsnelheid in de grond en daarmee de diëlektrische constante voor elke laag mogelijk. Vervolgens kan een tijd-afstandconversie worden toegepast om een ​​gedetecteerd object in de ruimte te lokaliseren. TISAMap zorgt voor een efficiënte en geavanceerde verwerking, interpretatie en weergave van al uw geregistreerde boorgatgegevens.