Waarom onderzoek met een drone?

Drone onderzoek vanuit de lucht kan vele voordelen hebben in vergelijking met onderzoek vanaf de grond of onderzoek met bemande helikopters of vliegtuigen. De voordelen van onderzoek met drones zijn:

  1. Risicovermindering - De inzet van drones voor specifieke monitoring- of inspectietaken die nu door mensen worden uitgevoerd, kan risico’s op bedrijfsongevallen door werken op hoogte aanzienlijk beperken.  
  2. Voorkomen van buitendienststellingen - De inzet van een drone die op afstand een werkende installatie in korte tijd kan inspecteren, voorkomt het buitendienststelling waaraan vaak hoge kosten zijn verbonden. 
  3. Beter overzicht - Met behulp van een drone kan van geringe hoogte een zeer scherp beeld en overzicht verkregen worden van allerlei activiteiten, installaties, infrastructuur en gebouwen.  
  4. Onderzoek op moeilijk bereikbare locaties - Een drone komt waar mensen of voertuigen niet kunnen komen. Denk aan moerassen, onherbergzame of dichtbeboste gebieden en explosieven verdachte gebieden.
  5. Betere data kwaliteit en dichtheid - In vergelijking met bemande helikopters en vliegtuigen kunnen drones een onderzoeksobject veel dichter benaderen, waardoor de data van hogere kwaliteit en dichtheid is.
  6. Snellere data acquisitie - Met een drone kunnen inspecties of onderzoeken op het maaiveld of op hoogte vele malen sneller uitgevoerd worden.
  7. Lagere kosten - Om de bovengenoemde redenen kan onderzoek met drones in vele gevallen tegen lagere kosten worden uitgevoerd.