De tweede aardwarmtebron is aangeboord, de bovengrondse installaties worden gerealiseerd. Maar hoe komt deze duurzame warmte bij de nieuwe deelnemers van Trias Westland terecht? Daarvoor breiden we het warmtenet van Trias Westland verder uit. In totaal wordt ongeveer 5 kilometer aan warmteleidingen tot medio 2021 aangelegd. Het warmtenet vervolgt zijn route vanaf Royal Flora Holland in Naaldwijk naar Westland Infra in Poeldijk. Ook in de nabijgelegen Bospolder sluiten een groot aantal glastuinbouwbedrijven aan op het warmtenet. Toegevoegde afbeelding toont de planning en route.

Buigen en boren
Beschikbare ruimte in de volle ondergrond in het Westland vinden is soms een uitdaging. Daarom worden de warmteleidingen vaak met behulp van een gestuurde boring (HDD) aangelegd. Ook passen we zogenaamde boogboringen toe wanneer zelfs voor het uitleggen van de benodigde strengen bovengronds geen ruimte is. Hierbij worden de warmteleidingen voorgebogen. Het resultaat is dat het boortracé zo kort mogelijk wordt. De aanlegwerkzaamheden voor het komende half jaar bevat diverse gestuurde boringen en een speciale boogboring.