Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding van grondroerende werkzaamheden kan in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn. Dit houdt in dat er altijd een  archeoloog aanwezig is tijdens de graafwerkzaamheden, die zijn bevindingen onderzoekt en vastlegt.  Een archeologische begeleiding wordt altijd  uitgevoerd volgens de richtlijnen van een proefsleuven onderzoek of volgens de richtlijnen van een opgraving.

Explosievenonderzoek met archeologische begeleiding

De benadering van Ontplofbare Oorlogsresten/explosieven is een grondroerende activiteit ten behoeve van het onderzoek naar erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. Het is daarom soms zinvol deze graafwerkzaamheden archeologisch te begeleiden. Dit heeft meerdere voordelen:

  • WOII erfgoed wordt in context geregistreerd, gedocumenteerd en verzameld;
  • Overig archeologisch erfgoed wordt ook herkend geregistreerd en beschermd;
  • Snel inzicht in de bodemopbouw van het terrein en mogelijkheid tot lokaliseren potentiële vindplaatsen.  

T&A's archeoloog is in bezit van het certificaat Assistent deskundige OOO en is hierdoor inzetbaar voor zowel archeologisch onderzoek als explosievenonderzoek. Zie voor meer informatie ook de Handreiking samenloop archeologie en explosievenopsporing .