Gecombineerd Archeologisch onderzoek

Vraag offerte aan

Gecombineerd Archeologisch onderzoek

Archeologisch bodemonderzoek is noodzakelijk als er werkzaamheden uitgevoerd worden op locaties waar archeologische waarden in de bodem bekend of te verwachten zijn. Steeds vaker vindt archeologisch onderzoek plaats in combinatie met  milieukundig en/of explosievenonderzoek. Om het onderzoek efficiënter te laten verlopen gebruikt T&A geofysische technieken voor archeologisch onderzoek. Geofysische meetinstrumenten kunnen in de bodem aanwezige anomalieën en veranderingen van grondsoorten meten, zonder dat de grond daarbij wordt geroerd.

Waarom gecombineerd archeologisch onderzoek van T&A?

  • Optimale kennisoverdracht: Archeologen werken bij T&A onder één dak met geofysici, milieukundigen, explosievendeskundigen en historici.
  • Combinatie van vaardigheden zorgt voor efficiënte uitvoering en hoogwaardig eindresultaat.
  • De archeoloog van T&A is ook OOO-gecertificeerd, waardoor hij meer expertise en bevoegdheden heeft bij explosievenonderzoek.
  • T&A kan de Verwachtingskaart Archeologie van gemeenten aanvullen met een WOII archeologische laag.
  • Inzet van innovatieve drone technieken als fotogrammetrie en Infrarood thermografie bij (gecombineerd) archeologisch onderzoek.