Archeologisch onderzoek

Vraag offerte aan

Archeologisch onderzoek

Archeologisch bodemonderzoek is noodzakelijk als er werkzaamheden uitgevoerd worden op locaties waar archeologische waarden in de bodem bekend of te verwachten zijn. Steeds vaker vindt archeologisch onderzoek plaats in combinatie met  milieukundig en/of explosievenonderzoek. Om het onderzoek efficiënter te laten verlopen gebruikt T&A geofysische technieken voor archeologisch onderzoek. Geofysische meetinstrumenten kunnen in de bodem aanwezige anomalieën en veranderingen van grondsoorten meten, zonder dat de grond daarbij wordt geroerd.

Waarom archeologisch onderzoek van T&A?

  • Optimale kennisoverdracht: Archeologen werken bij T&A onder één dak met geofysici, milieukundigen, explosievendeskundigen en historici.
  • Combinatie van vaardigheden zorgt voor efficiënte uitvoering en hoogwaardig eindresultaat.
  • De archeoloog van T&A is ook OOO-gecertificeerd, waardoor hij meer expertise en bevoegdheden heeft bij explosievenonderzoek.
  • T&A kan de Verwachtingskaart Archeologie van gemeenten aanvullen met een WOII archeologische laag.
  • Inzet van innovatieve drone technieken als fotogrammetrie en Infrarood thermografie bij (gecombineerd) archeologisch onderzoek.


Archeologisch vooronderzoek

Een archeologisch bureauonderzoek is doorgaans de eerste stap in de AMK-cyclus. Door het verzamelen en analyseren van de juiste bronnen, kan voor een gebied een uitspraak worden gedaan over de archeologische verwachting.

Lees meer

Verkennend Booronderzoek (IVO-O)

Een verkennend archeologisch booronderzoek is vaak een nuttig aanvulling op een archeologisch vooronderzoek. Dit veldonderzoek is een snel uit te voeren eerste toetsing van de in het bureauonderzoek opgestelde archeologische verwachting.

Lees meer

Proefsleuven onderzoek (IVO-P)

Een proefsleuven onderzoek is een logische vervolgstap op het archeologisch booronderzoek wanneer hieruit blijkt dat er potentiële vindplaatsen in het gebied aanwezig zijn. In een proefsleuven onderzoek wordt vastgesteld om wat voor vindplaats het precies gaat en wat de omvang en kwaliteit daarvan is.

Lees meer

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding van grondroerende werkzaamheden, zoals een explosievenonderozek, kan in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn. Dit houdt in dat er altijd een archeoloog aanwezig is tijdens de graafwerkzaamheden, die zijn bevindingen onderzoekt en vastlegt.

Lees meer

Archeologische opgraving

Archeologisch opgraving vindt plaats als uit het inventariserend archeologisch onderzoek naar voren komt dat er sprake is van een behoudenswaardige vindplaats die niet in situ kan worden behouden en beschermd.

Lees meer

Archeologisch onderzoek met drones

De inzet van drones bij archeologisch onderzoek zorgt steeds vaker voor nieuwe inzichten. Met name bij archeologische onderzoeken en ontgravingen over grote gebieden met veel ondergrondse artefacten, zoals oude fundamenten, kan de inzet van drones een grote kwaliteit- en tijdwinst opleveren.

Lees meer

Bekijk onze projecten hier