Wegenbouw

Geofysische technieken worden regelmatig ingezet in de wegenbouw voor het snel bepalen van de opbouw van de wegconstructie en van de asfaltdikte en asfaltkwaliteit. Voorbeelden van overige mogelijke toepassingen van geofysische technieken in de wegenbouw zijn:

  • in kaart brengen van scheuren en holle ruimtes,
  • opsporen van mesh tracks,
  • in kaart brengen van de totale wegfundering opbouw.