Milieukundige consultants

T&A heeft alle expertise in huis voor het in goede banen leiden van het gehele traject van milieukundig bodemonderzoek. Hierbij treden wij op als adviseur. Onze  consultants denken vanuit u als opdrachtgever om uw belangen optimaal te behartigen. De veldwerkzaamheden worden verricht door gespecialiseerde veldwerkbureaus waar wij al jarenlang mee samenwerken.

Projectmanagement

Bij bouwprojecten groeit de vraag om de milieukundige aspecten zoals bodemonderzoek, natuurtoets en asbestonderzoek in handen te geven van één partij. Deze partij is belast met het projectmanagement vanaf de aanvraag van een sloopvergunning tot en met het bouwrijp opleveren van een nieuwbouwlocatie. T&A Survey fungeert bij dergelijke projecten als de spin in het web en is gedurende het gehele traject voor de klant het directe aanspreekpunt.

Second opinion

Aan het bepalen van de precieze omvang van een bodemverontreiniging gaan soms vele jaren van onderzoek vooraf. Veranderende regelgeving kan de verontreinigingssituatie veranderen, wat ernstige belemmeringen in de bedrijfsvoering kan opleveren. Ook kan bij nieuwe regelgeving de oorspronkelijke verontreiniging minder ernstig blijken te zijn. Een onafhankelijke, deskundige second opinion kan nieuw licht op de zaak werpen.