Basiskennis OCE

Certificaat Basiskennis OCE

Bedrijven of instanties kunnen om verschillende redenen te maken krijgen met het opsporen van conventionele explosieven (CE). Personen die in het OCE werkgebied ondersteunende werkzaamheden verrichten, zonder dat zij daadwerkelijk deelnemen aan het eigenlijke opsporingsproces, zoals machinisten, grondwerkers en toezichthouders, dienen over het certificaat Basiskennis OCE te beschikken.

Inhoud opleiding basiskennis OCE    

  • basiskennis over explosieve stoffen & Conventionele Explosieven,         
  • basiskennis over de aanpak en uitvoering van projecten volgens het WSCS-OCE        
  • kennen en juist toepassen van veiligheidsregels op OCE projecten.

In de cursus wordt u aan de hand van een syllabus en een presentatie voorbereid op het examen. De cursusleider neemt alle toetstermen met u door en geeft waar nodig uitleg en praktijkvoorbeelden.

Duur cursus
De opleiding en het examen vinden op dezelfde dag plaats. Het examen Basiskennis OCE bestaat uit een theorie-examen van 25 meerkeuzevragen.

Kosten
Op aanvraag

Data
Op aanvraag

Locatie
De cursus en het examen kunnen op kantoor van T&A gevolgd worden of, indien gewenst en bij voldoende deelnemers, bij de opdrachtgever.