Archeologen van T&A en ADC Archeo Projecten hebben in de afgelopen weken een archeologisch onderzoek uitgevoerd in een gebied waar werkzaamheden aan spoor en infrastructuur gepland staan. Uit vooronderzoek bleek dat het gebied verdacht was op   archeologische waarden.

Tijdens het archeologisch proefsleuven onderzoek zijn een aantal interessante vondsten gedaan. Naast vuursteen en fragmenten aardewerk zijn ook zogenaamde "boomkuilen" aangetroffen. Deze boomresten kunnen ons meer vertellen over het landschap op deze locatie zoals het er minstens meer dan 5000 jaar geleden uit heeft gezien.