Vanaf 2 november kunt u via www.vomes.nl/registratie/ik-wil-mij-registreren/ een verzoek om registratie in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen indienen. De registratieplicht  wordt van kracht op 1 januari 2021.

Registratieplicht
De registratieplicht is van toepassing op:
  • Personen die werken met explosieve stoffen (Basiskennis Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen) (BV);
  • Personen die werken in een gebied waar ontplofbare oorlogsresten worden opgespoord (Basiskennis Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten) (BS);
  • Assistent Deskundige OOO (AS);
  • Deskundige OOO (DS);
  • Senior Deskundige OOO (SD);
  • Springmeester niveau 1 (bouwwerken tot 6 m hoog) (SP1);
  • Springmeester niveau 2 (bouwwerken meer dan 6 m hoog) (SP2);
  • Springmeester Industriële Reiniging (SPIR);
  • Springmeester Onder Water (SPOW);
  • Schietmeesters (gericht op opsporing van delfstoffen) (SC).

De registratieplicht gaat, zoals gezegd, in op 1 januari 2021. Een uitzondering geldt voor Basiskennis Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen, voor deze personen treedt de registratieplicht per 1 maart 2021 in werking.