In opdracht van Rijkswaterstaat heeft T&A een uitdagend explosievenonderzoek uitgevoerd in de Nieuwe Maas bij Vijfsluizerhaven. Voor de realisatie van een vuilopvanginstallatie moesten drie palen worden geplaatst in een gebied dat, op basis van een uitgevoerd historisch vooronderzoek explosieven, verdacht was op de aanwezigheid van afwerp munitie uit de Tweede Wereldoorlog.

Onze duikers hebben op de locatie ijzerhoudend materiaal aangetroffen maar geen explosieven. De geplande werkzaamheden kunnen daarom verder veilig worden uitgevoerd.

Phil Nijhuis, de fotograaf van de opdrachtgever, heeft aantal prachtige actiefoto’s gemaakt van de duikwerkzaamheden. Mooi werk en een mooie opdrachtgever!

Meer over dit project:


Fotografie: Phil Nijhuis in opdracht van Rijkswaterstaat