Per 1 januari 2021 treedt het wettelijk verplichte Certificatieschema inzake de opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS-OO) in werking. In tegenstelling tot het huidige WSCS-OCE zal dit nieuwe wettelijke opsporingsschema geen eisen meer bevatten aangaande het (historisch) vooronderzoek.

Als antwoord hierop wordt onder leiding van het CCvD-OOO het private Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO afgerond. In samenspraak met certificatie-instelling TUV Nederland zijn de uitrol en implementatiewerkzaamheden in volle gang. Het certificatieschema is voor 95% gereed.

Een projectteam bestaande uit betrokkenen van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in ons werkveld, begeleidt VOMES bij de uitrol en implementatie van dit private certificatieschema. Hierbij is een tijdpad afgesproken.

Doelstelling is dat uiterlijk per 1 april 2021 een aantal organisaties bereid zijn gevonden om zich te laten certificeren tegen de eisen van het private Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO. De laatste versie hiervan treft u aan in deze link. Er zullen nog wijzigingen volgen maar de structuur blijft overeind.

Voorinschrijving

In het projectteam is afgesproken dat geïnteresseerde organisaties in het werkveld in de gelegenheid worden gesteld om zich alvast voor in te schrijven om zich te laten certificeren. Dat stelt de CI in staat om de eerste ronde van toelatingsaudits goed in te plannen.

Een voorinschrijving betekent dat uw organisatie bereid is om zich te laten certificeren conform het nieuwe private schema vanaf 1 januari 2021 en daarvoor een overeenkomst sluit met TUV. De voorinschrijving zal worden gepubliceerd op www.vomes.nl en we gaan daar de komende tijd veel aandacht aan besteden. Zeker ook om hiermee opdrachtgevers te informeren welke organisaties concreet interesse hebben om het vooronderzoek en de risicoanalyse volgens de nieuwste eisen te gaan uitvoeren.

U kunt in aanmerking komen voor een voorinschrijving door de volgende gegevens via info@vomes.nl aan ons te verstrekken: Naam organisatie, naam contactpersoon, vestigingslocatie, e-mailadres en telefoonnummer. Na uw aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging en zal TUV NL u benaderen voor de praktische zaken. Graag zien we uw voorinschrijving uiterlijk op 10 december a.s. tegemoet.

NB. in de privacyverklaring op deze website kunt u lezen hoe VOMES omgaat met de door u verstrekte gegevens.

Heeft u een vraag?

Heeft u vragen over het Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse OO of over de voorinschrijving? Neem dan contact op met de heer Edwin Zoontjes van de Certificatiekamer van de Stichting VOMES.