Milieukundig bodemonderzoek

Milieukundig bodemonderzoek heeft tot doel het vaststellen van een verontreiniging in de bodem. Om tot dit oordeel te komen zijn een aantal stappen nodig.

Vooronderzoek

Het milieukundig vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725 en bepaalt wat voor verdachte activiteiten er mogelijk hebben plaatsgevonden op en nabij de te onderzoeken locatie.

Verkennend bodemonderzoek

Na het vooronderzoek kan verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 (of binnen Amsterdam de ARVO) nodig zijn. Het verkennend bodemonderzoek geeft met een geringe inspanning een globaal beeld van de milieukundige kwaliteit van de bodem.

Nader bodemonderzoek

Als er tijdens het verkennend bodemonderzoek een verontreiniging aangetroffen wordt, dient een nader bodemonderzoek plaats te vinden. In dit nadere onderzoek wordt de omvang en de ernst van de aanwezige verontreiniging bepaald. De omvang en ernst van de aangetoonde verontreiniging kan leiden tot een sanering.

AP04 Partijkeuringen

Om grond als bouwstof te kunnen hergebruiken is een AP04 onderzoek noodzakelijk. Door de strenge norm voor PFAS  lag het hergebruik van grond in 2019 een tijd lang stil. Door het geactualiseerde tijdelijk handelingskader en het tot stand komen van locale richtlijnen door diverse Omgevingsdiensten, komt de markt weer op gang. Wij zetten onze ervaring en kennis over de laatste ontwikkelingen op dit gebied graag in om u te helpen bij het vinden van afzet voor uw grond.