Specialisten in bodemonderzoek onderzoeken of er niet-ontplofte explosieven liggen in het Uitwateringskanaal en de Passageule tussen Cadzand en Waterlandkerkje. Waterschap Schedestromen gaat de watergang over een lengte van achttien kilometer uitbaggeren en dat moet veilig gebeuren.

In de Tweede Wereldoorlog is er veel gevochten in het gebied, daarom kunnen er nog explosieven liggen in de watergangen. Nog tot begin december zoekt het bodem onderzoekteam naar die bommen en granaten.

En er is al wat gevonden, zegt Maurice van Gennip van T&A Survey: "We hebben een mortier gevonden en die is veiliggesteld. Binnenkort komt de EOD het explosief onschadelijk maken." De onderzoekers hebben de watergangen eerder al onderzocht en op plekken waar metaal in de bodem zit wordt met sonar verder gezocht.

Het waterschap wil in het voorjaar beginnen met baggeren. Marjolein van Ooijen: "Het gaat in totaal om 18 kilometer watergangen. Door het baggeren wordt de waterafvoer verbeterd en is peilbeheer mogelijk. De waterkwaliteit verbetert door het verwijderen van de zuurstofarme baggerlaag op de bodem." Ook wordt de beplanting langs het kanaal gesnoeid.