Saneringen

Als uit het nader bodemonderzoek is gebleken dat de aangetoonde bodemverontreiniging ernstig en urgent is, dient een saneringsplan te worden opgesteld. In een saneringsplan wordt de meest geschikte saneringsvariant die naar voren is gekomen uit het onderzoek gedetailleerd uitgewerkt. Na afronding van de saneringswerkzaamheden worden de resultaten gepresenteerd in een evaluatieverslag. Om bodemsanering snel en efficiënt te laten plaatsvinden, is T&A de overkoepelende organisatie de alle benodigde partijen bij elkaar brengt. T&A verzorgt daarnaast ook alle communicatie met het bevoegd gezag.

Bodemsanering in historisch bebouwde omgeving

Bij saneringen in een historisch bebouwde omgeving moet er met vele factoren rekening gehouden worden. Denk hierbij aan de cultuurhistorie van een locatie of niet-ontplofte munitie uit WOII. Bij T&A Survey werken specialisten op het gebied van bodemverontreinigingen, explosievenonderzoek en archeologie onder één dak. Daarom is T&A bij uitstek de partij om voor u de regie te nemen bij saneringen in de historisch bebouwde omgeving.