Geologisch en grondwater onderzoek

Met geofysische technieken kan de geologische opbouw van de ondergrond kan tot kilometers diepte in kaart worden gebracht. Het voordeel is dat een continu beeld kan worden verkregen, zonder dat er talloze diepe boringen of sonderingen noodzakelijk zijn.

Voorbeelden van mogelijke toepassingen van geofysische technieken in geologisch onderzoek zijn:

  • in kaart brengen van de geologische bodemopbouw,
  • bepalen van de opbouw van dijken,
  • karteren van impermeabele (klei-)lagen,
  • in kaart brengen watervoerende pakketten,
  • bepalen van geologische overgangen, bijvoorbeeld pleistoceen-holoceen,
  • detectie van zoutkoepels of cavernes,
  • detectie van diepgelegen olie- en gasreservoirs,
  • detectie van goed geleidende structuren zoals minerale ertsen,
  • bepalen van de grondwaterspiegel,
  • karteren van zout kwelwater.