Hydrografisch en geotechnisch waterbodemonderzoek

Hydrografisch onderzoek is het opmeten van de zeebodem of waterbodem en het opsporen van omgevingsvreemde objecten en bodemlagen door middel van hydrografische en geofysiche meettechnieken. Voor het uitvoeren van waterbodemonderzoek beschikt T&A over verschillende surveyvaartuigen en hydrografisch en geofysisch deskundigen.

Voorbeelden van hydrografische onderzoek zijn:

  • Obstakelonderzoek: detectie van objecten, kabels of leidingen op of in de waterbodem.
  • Sliblaagdikte bepalingen van sedimentlagen.
  • Peilingen voor het in kaart brengen van het profiel van de waterbodem.
  • Kadeonderzoek en steigeronderzoek.
  • Onderzoek naar waterbodemerosie, bijvoorbeeld onder bruggen.